Historie – Otázky – Problémy

Několik poznámek k výzdobě nejstarších biblických překladů do češtiny

Several notes on the decoration of the oldest biblical translations into Czech

Abstract: This paper has three main aims. The first part focuses on the Dresden Bible, the oldest translation of the Bible into Czech, which was destroyed during the First World War. The author warns of the difficulties over chronology within the framework of the group of manuscripts around the Dresden Bible and concludes that for the development of the style of its illuminator, the Master Breviary of the Grand Master Leo, this manuscript was of great importance. He also believes this manuscript clearly demonstrated the complexity of the artistic relations between individual illuminator workshops. The second part focuses in the Litoměřice-Třeboň Bible and mention is also made of Queen Kristýnaʼs Vatican Bible, which the author believes is associated with the Zittau Antiphonary A IV. The variety of iconography in Czech Bibles between 1350 and 1420 is also indicated.

Keywords: Czech Bibles; illumination 

PhDr. Tomáš Gaudek je doktorandem na Ústavu pro dějiny umění FF UK a zaměstnancem Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i. Jeho hlavním zájmem je středověké umění, zvláště iluminované rukopisy (gaudek@seznam.cz).