Historie – Otázky – Problémy

 

European Civilisation and the World between Conflicts, Cooperation and Dialogue


Vědecký redaktor čísla

Ivan Šedivý

I. Studie


II. Materiály

III. Recenze, anotace, zprávy

  • Sasha Handley, Sleep in Early Modern England, New Haven 2016 (Helena Chalupová)

  • Petr Roubal, Československé spartakiády, Praha 2016 (Magdalena Vlasáková)

  • Petr Polehla (ed.), 350 let královéhradecké diecéze, Červený Kostelec 2015 (František Iša)

  • Ludwig Richter (ed.), Der Briefwechsel zwischen Bohuslav Balbín und Christian Weise 1678–1688, Stuttgart 2010 (Jan Zdichynec)

  • Jugendbegegnung anlässlich der Gedenkstunde des Deutschen Bundestages zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar 2016 (22.–27. ledna 2016, Berlin)(Andrea Stehlíková)

  • Rethinking the Republic of Letters. New tools, models and methods to serve new scholarly aspirations (Warszawa, 12.–14. června 2016) (Jan Zdichynec)

    IV. Anotace disertačních prací s tematikou moderních dějin obhájených na ÚČD FF UK v letech 2006–2015