Vypsání sbírky na vydání knihy Rudolfa I. Malého: S F. X. Šaldou tehdy i nyní

V pozůstalosti prvorepublikového filosofa a esejisty Rudolfa Iny Malého se nedávno podařilo nalézt kompletní výtisk jeho dlouho ztracené knihy „S F. X. Šaldou tehdy i nyní“, která obsahuje celou řadu nikdy nepublikovaných vzpomínek a dokumentů týkajících se života i díla F. X. Šaldy. Sám R. I. Malý zaujímal mezi Šaldovými přáteli přední místo a těžko bychom na počátku 20. let 20. století hledali nějakého jeho významnějšího spolupracovníka. Své vzpomínky na Šaldu a dokumenty ze spolupráce s ním se Malý rozhodl po druhé světové válce vydat knižně, nicméně nastupující komunistický režim mu to neumožnil. R. I. Malý byl totiž jakožto katolický autor pro tehdejší cenzuru nepřijatelný, a tak byl celý již vytištěný náklad jeho knihy zabaven a následně zničen. V Malého soukromém archivu nicméně zůstal zachován jeden výtisk, který mu stihl zaslat nakladatel. A právě ten by měl posloužit jako základ pro nové vydání této unikátní publikace.
I přes veškerou snahu se však dosud nepodařilo zajistit dostatek prostředků, a proto jsme se rozhodli vypsat veřejnou sbírku spojenou s předprodejem této knihy. Uvedená sbírka běží na stránkách https://www.startovac.cz/projekty/takniha/. Pokud budete mít zájem přispět, budeme vděčni za každou (i tu nejmenší) částku. Stejně tak budeme rádi, pokud o této knize řeknete každému, kdo by o ní mohl mít zájem.
Za realizační tým:
PhDr. Tomáš Bandžuch, Ph.D., a Spolek Třiatřicet