Termíny na Ústavu českých dějin

Leden 2019

Státní zkouška magisterská (SZZK)
Obhajoby a SZZK-ústní   pondělí 28. 1. 2019

Jednou z podmínek úspěšného přihlášení je, že práce musí být vložena do SIS a odevzdána ve 2 exemplářích na sekretariát ÚČD nejpozději
                                       pondělí 7. 1. 2019 do 15:00 hod.

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)
                                       úterý 29. 1. 2019
Závaznou přihlášku je nutné podat na oddělení vědy + kopii přihlášky odevzdat na ÚČD.

Dílčí doktorandská zkouška
                                       úterý 29. 1. 2019
Závaznou přihlášku je třeba podat nejpozději do  pátku 11. 1. 2019.

Státní zkouška bakalářská (BZZK)
                                       pondělí 4. 2. 2019

V lednu 2019 je organizátorem BZZK Ústav hospodářských a sociálních dějin, kde je uchazeč povinen odevzdat bakalářskou práci (do 4. 1. 2019) a získá i potřebné informace.