Historie – Otázky – Problémy

 

2017/2

Etika historikova / etického soudu


I. Studie


II. Exkurzy

 


 

III. Nekrolog

 


 

IV. Recenze, anotace, zprávy


IV. Seznam a anotace disertačních prací obhájených pod vedením pracovníků Semináře teorie a metodologie historické vědy ÚČD FF UK v letech 2006–2017