Historie – Otázky – Problémy

 

2017/1

Soumrak tradiční společnosti. Český venkov a maloměsto na přelomu epoch


Vědečtí redaktoři čísla

Alena A. Fidlerová – Tomáš Klír – Marie Šedivá Koldinská – Eduard Maur

I. Studie


II. Materiály

III. Recenze, anotace, zprávy

  • Hermann Zeitlhofer, Besitzwechsel und sozialer Wandel. Lebensläufe und sozioökonomische Entwicklungen im südlichen Böhmerwald. 1640–1840, Wien – Köln – Weimar 2014 (Eduard Maur)
  • Jiří M. Havlík, Jan Fridrich z Valdštejna. Arcibiskup a mecenáš doby baroka, Praha, Vyšehrad, 2016 (Jan Zdichynec)
  • Milan Buben, Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích IV/1: Kongregace a řeholní společnosti, Praha 2016 (Pavel Walter)
  • Petr Hlaváček (ed.), Západ, nebo Východ? České reflexe Evropy 1918–1948, Praha 2016 (Michael Durčák)
  • Raně novověké město jako komunikační uzel – Die frühneuzeitliche Stadt als Knotenpunkt der Kommunikation (Praha 25.–26. května 2016, Tomáš Sterneck)
  • Historiografie s městem spojená: Historiografie o městech a historiografie ve městech (Praha, 4.–5. října 2016, Marie Tošnerová)
  • Vesnické technické objekty 2016 (Vysoké Mýto, 17.–19. října 2016, Josef Paták, Jaroslava Škudrnová)
  • Česká historie Slezska a Kladska: dvě polské konference s bohemikální tematikou (Oleśnica, Kłodzko 2017, Jan Zdichynec)

    IV. Seznam a anotace diplomových prací s tematikou raně novověkých dějin obhájených na ÚČD FF UK v letech 2014–2016