Historie – Otázky – Problémy

Contemporary antisemitism in the Czech Republic and elsewhere: selected causes, trends and context

Abstract: The present paper reflects the contemporary nature of antisemitism in the Czech Republic and in the countries of the European Union. By way of introduction the text presents the intended project with the working title “Being Jewish in the Czech Republic: Antisemitism and the Jewish identity in the 21st century“, a planned study of the perception and situational awareness of the potential antisemitic threat. Furthermore it introduces the main roots and means of dissemination of antisemitism in general. In conclusion, the paper considers prospective trends in the field under discussion.

Keywords: antisemitism; Jewish identity; engaged anthropology; Diaspora in transition

PhDr. et Mgr. Marcela Zoufalá, Ph.D., absolvovala obory kulturologie a portugalština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde také externě přednáší. V letech 2008–2010 realizovala badatelský pobyt v Izraeli, z toho 2009–2010 jako hostující výzkumný pracovník na Hebrew University of Jerusalem. Výstupem pobytu je publikace Judaismus a ženy v Izraeli. V roce 2012 spoluzaložila Pražské centrum židovských studií na FF UK ( marcela.zoufala@gmail.com).