Historie – Otázky – Problémy

The Reflection of the Jewish Mystique in 20th century Polish Literature: Aleksander Wat

 

Abstract: Our text is an attempt to trace some signs of Jewish religiosity in the poetry of Aleksander Wat concentrating on mystic structures and emblems deep-rooted in Jewish religious, mystic tradition. We deal with the Jewish roots and circumstances of Wat?s poetic and it?s relationship with sacrum, with a kind of intertextual dialogue with many cultural symbols and concepts associated with Jewish mystique. Therefore we analyze e.g. Wat?s relation to language, the phenomenon of commentary or the dialogical quality of his poetry.

Keywords: Aleksander Wat; Jewish religiosity; kabbalah; sacrum; intertextuality; literary hermeneutics; Polish poetry

Mgr. Michala Benešová působí jako asistentka na Katedře středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a překládá z polštiny. Věnuje se zejména polské literatuře 20. století, mimo jiné jejím vztahům se židovskou religiózní tradicí ( michala.benes@seznam.cz).