Historie – Otázky – Problémy

Jewish Studies in 21th century

 


Scholarly editors of the issue:

Marcela Zoufalá – Pavel Sládek


I. Studies


II. Materials


III. Reviews, summaries, reports

 • Magda VESELSKÁ, Archa paměti. Cesta pražského židovského muzea pohnutým 20. stoletím, Praha 2012 (Ines Koeltzsch)
 • Jan ŽUPANIČ, Židovská šlechta podunajské monarchie : Mezi Davidovou hvězdou a křížem. Praha 2012 (Daniel Baránek)
 • Výpovědi pamětníků romského holocaustu v Muzeu romské kultury v Brně (Michal Schuster)
 • Jehuda HA-LEVI, Kniha argumentů a důkazů ve prospěch opovrhovaného náboženství (Kniha Chazarů), známá jako Kuzari (přel. Dita Rukriglová a Daniel Boušek), Praha 2013 (Pavel Sládek)
 • Ida BLOOM – Karen HAGEMANN – Catherine HALL, Gendered Nations: Nationalism and Gender Order in the long Nineteenth Century, Oxford 2000 (Jan Mareš)

IV. Lists and summaries of theses and dissertations at Charles University Faculty of Arts on issues involved in Jewish studies

 • Seznam a anotace vybraných kvalifikačních prací věnovaných judaistické problematice do roku 2000
 • Seznam a anotace diplomových, rigorózních a disertačních prací obhájených na Ústavu Blízkého východu a Afriky (2000–2013)
 • Diplomové práce
 • Rigorózní a disertační práce
 • Seznam a anotace kvalifikačních prací věnovaných judaistické problematice a obhájených na Ústavu českých dějin FF UK (2000–2012)
 • Obecné pokyny pro autory