Historie – Otázky – Problémy

Transformation of the history or national holidays, important and memorable days in the period 1946–1990

 

Abstract: The article deals with changes in the legislation governing public holidays, seen as a tool of legitimizing political systems in Czechoslovakia between 1946 and 1990. The changes in the interpretation of the past which took place in that period following different social and political transformations allow for these interpretations to be used as a symbolic tool to give legitimacy to political power. A specific expression of such interpretations is the public holiday legislation. The text follows the development of public holiday law in the Communist era and in the period after November 1989 on the example of a legislative debate on the past. It also analyzes arguments for and against establishing or abolishing various national public holidays.

Key words: legitimacy, interpretation of history, history politics, historical narativ, public holiday law in Czechoslovakia in 1946–1990

Mgr. Jan Socha je doktorandem Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se tématy českých sociálních a kulturních dějin a dějin myšlení, a to zejména utvářením a proměnami historických narativů v době společenských a politických změn v osmdesátých a devadesátých letech 20. století a fenomény spjatými s pamětí a politikou paměti v českém prostředí (socha.jan@gmail.com).