Historie – Otázky – Problémy

Problems of repatriation of Czech Jews after WWII

 

Abstract: The study deals with the condition of Czech and Moravian Jews in the short period following the end of WWII. It focuses chiefly on the repatriation of various groups of Jews (returnees from concentration camps, Jews coming back from foreign armies and from emigration) and on the problems they faced in their adaptation to post-war Czechoslovak society. It describes the work of Czechoslovak repatriation bodies as well as of Jewish institutions from abroad who helped Jews return and become integrated in the society. The main focus of the study is to describe the conflicts arising between Jewish communities and Czech authorities during repatriation, concerning mostly restitution of former property and issues of social security. The author concentrates mainly on the Jews’ own perception of their return and confrontation with authorities.

Key words: Jews, Bohemia and Moravia, repatriation, adaptation in post-war society, foreign Jewish institutions, WWII, antisemitism, Jewish religious community

Mgr. Radana Rutová absolvovala studium hebraistiky a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době je doktorandkou Semináře soudobých dějin na Ústavu českých dějin FF UK. Zabývá se moderními a soudobými dějinami Židů v českých zemích s důrazem na historii Židů po 2. světové válce (radana.susil@gmail.com).