Historie – Otázky – Problémy

Traditional agrarian culture in Slovakia – part of European agrarian heritage

 

Abstract: The study, covering the period from the beginning of our era until the 20th century, provides an overview and a synthesis of the creation and development of agrarian culture, i.e. of farming methods and techniques and the related ways of life of people in Slovakia (so called “humanization of natural environment”). Slovakia is seen here as part of two specific economic-cultural regions: the southern part of the country, together with Austria, Hungary, Serbia and Croatia, belongs to the Pannonia-Potisc area, while the northern, mountaineous and sub-mountaineous part belongs to the Carpathian zone, along with northern Moravia, southern Poland, the Ukraine and part of the Balkans. While the former of these two areas has undergone a relatively fast development, the latter has for a long time preserved its archaic forms of life, since its natural conditions are less favourable compared to the first area.

Key words: material culture, agrarian culture, agrarian ethnology, cultural heritage

Mgr. Katarína Nováková, PhD., vědecká pracovnice Ústavu etnológie Slovenské akadémie vied v Bratislavě, odborná asistentka na katedře etnológie a mimoeurópských štúdií Filozofické fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě. Ve svém výzkumu se zaměřuje na problematiku tradiční lidové kultury, zejména otázky agrární kultury, zabývá se i otázkami dopravy, turismu a rozvoje regionů (knovacka@gmail.com)

PhDr. Peter Slavkovský, DrSc., vědecký pracovník Ústavu etnológie Slovenské akadémie vied v Bratislavě. Zabývá se agrární kulturou, migrací za prací či Slováky žijícími v zahraničí, kromě vědeckých prací připravil i řadu muzejních expozic (peter.slavkovsky@savba.sk)