Historie – Otázky – Problémy

„Slovak history album“ – Slovak national heroes in different time periods

 

Abstract: The study follows the changes in the pantheon of Slovak national heroes throughout the 19th and 20th centuries. Both those personalities who took an active part in the struggle for independence and those who suffered for national ideals have become national heroes. Both categories have become binding social examples to be followed by every member of the nation. Given a relative shortage of ethnic national heroes in the first stages of the national movement, personalities of non-Slavic origin were also considered as heroes, but in the course of time the pantheon has been reserved exclusively for native-born Slovaks. Often, this process was accompanied by political instrumentalization of their lives.

Key words: national hero, national pantheon

Mgr. Peter Macho, PhD., pracuje jako vedoucí Oddělení dějin 19. století Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislavě. Jeho specializací je nacionalismus a patriotismus 19. a 20. století, vztahy mezi národními, konfesionálními, regionálními a lokálními identitami. V souvislosti s těmito tématy zkoumá stereotypy, mýty a historickou paměť (histmach@savba.sk)