Historie – Otázky – Problémy


Rovesnícka perspektíva vo výučbe tém z 20. storočia

 

Abstract: The study deals with Slovak children’s literature, especially with magazines from the period of the Slovak state and the years 1948–1956, examining it as an important teaching material and source of history. It does so from the perspective of today’s children, i.e. by trying to capture the information which can be understood by children nowadays and can help them understand the past. It offers a different look at history compared to the traditional historical approach which is often too abstract for the children’s mind.

 

Key words: peer perspective, personal and social experience of children, empathy, projected future

Mgr. Marína Zavacká, PhD., vědecká pracovnice Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislavě, se věnuje se dějinám propagandy a budování režimní loajality, historické analýze veřejného diskursu a vysokoškolské didaktice (histzava@savba.sk)