Historie – Otázky – Problémy

Clothes as a sign

 

Abstract: The text describes individual types of clothes as they were created throughout history and worn in the Slovak society and discusses how the history of clothing might be used in history teaching.

Key words: ethnic meaning of clothing, traditional clothes, urban clothing, national clothing

PhDr. Mojmír Benža, PhD., pracuje v Etnografickom inštitúte Slovenskej akadémie vied v Bratislavě a vyučoval na Katedre etnológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metóda v Trnavě. Jeho specializací je tradiční kultura slovenského venkova, zejména oblast odívání a bydlení, a problematika Slováků žijících v zahraničí (mojmir.benza@savba.sk)