Historie – Otázky – Problémy

Historical legacy of Central Europe. The problem of a different space perspective in the teaching of post-Hungarian – Magyar and Slovak – history

 

Abstract: The study deals with different interpretations of Hungarian history caused by a different spatial perspective. Without taking into consideration the different viewpoints it is in fact impossible to interpret the history of Hungary, not even at a local level. The problem of Slovakia and Slovak history, seen from the post-Hungarian perspective, is all the more complex, as Slovakia never formed an independent administrative unit in the history of Hungary, and the interconnection between modern Slovakia and the „lower Hungary“ was exceptionally tight. The historical burden resulting from this situation is reflected even nowadays in the use or a refusal to use geographical-historical terminology (felvidék, Carpathian basin). The same applies to the nationality of various distinguished figures of Hungarian history, who were often of multi-ethnic origin or non-Hungarian at all.

Key words: Hungarian history, Slovak history, national history, administrative unit, Carpathian basin, felvidék

PhDr. Ivan Halász, PhD., přednáší na Fakultě veřejné správy Univerzity M. Korvína v Budapešti a působí jako vědecký pracovník Ústavu právních věd Maďarské akademie věd a Ústavu státu a práva AV ČR v Praze. Zabývá se především výzkumem národních identit v 19. století, ústavním právem ve střední a východní Evropě a legislativou národnostních menšin (halasz@uni-corvinus.hu)