Historie – Otázky – Problémy

What is „folk art“? Slovakia in the European cultural space

 

Abstract: The study attempts to explain the term “folk (rural) art”, its types and its history, enriched by elements of gothic, renaissance and baroque art. It compares the salient features of Slovak folk art within the European context and identifies its specific traits as well as its independent position in Europe.

Key words: folk art, rural folk art, tradition, folk and professional craft

Oľga Danglová, CSc., působí jako vědecká pracovnice Ústavu etnológie Slovenské akadémie vied v Bratislavě. Zabývá se zejména otázkami regionálního rozvoje, lidovými výtvarnými projevy a socio-ekonomickými vztahy ve společnosti (olga.danglova@savba.sk)

What is „folk art“? Slovakia in the European cultural space