Historie – Otázky – Problémy


Seminář moderních dějin ÚČD FF UK – diplomové práce (2000–2009)

 

Rok

Jméno vedoucího diplomové práce

Jméno diplomanta

Název diplomové práce

2000

Jan Havránek

Jiří Georgiev

Clam-Martinicova koncepce územní samosprávy v letech 1859–1860

2000

Milan Hlavačka

Marcel Košacký

Vývoj pražské kanalizace v 19. a 20. století

2000

Milan Hlavačka

Jiří Senohrábek

Časopis Boleslavan  1860–1867. Proměna zábavného venkovského listu v politický tiskový orgán

2000

Milan Hlavačka

Jana Tejkalová

Paměti o 1. světové válce. Haličská fronta očima českých vojáků

2000

Milan Hlavačka

Pavla Zemanová

Pracovní komanda vnějšího nasazení Terezínského koncentračního tábora v letech 1941–1945

2000

Jan Kuklík

Jiří Rajlich

Generál a maršál RNDr. Karel Janoušek – anatomie jednoho československého osudu

2000

Robert Kvaček

Jana Kopecká

Československá strana lidová v letech 1935–1938

2000

Robert Kvaček

Silva Nováková

Česká univerzita v Praze v letech 1918–1920

2000

Robert Kvaček

Tomáš Lachman

Česká kinematografie proti fašismu v letech 1933–1939

2000

Robert Kvaček

Marie Božková

Písek v letech 1918–1923

2000

Robert Kvaček

Václav Podzimek

František Ferdinand d’Este – plány arcivévody Františka Ferdinanda d’Este na reformu Rakouska–Uherska

2000

Robert Kvaček

Petra Mejtová

Podkarpatská Rus v době vojenské diktatury 1919–1923

2000

Robert Kvaček

Anna Grigarová

Sofie Podlipská

2000

Robert Kvaček

Dominik Hrodek

Ladislav Rašín a jeho národní myšlenka

2000

Robert Kvaček

Pavel Kaidl

Jiří Stanislav Guth-Jarkovský

2000

Robert Kvaček

Petr Placák

Oslavy svatováclavského milénia – Češi, Němci a Slováci 1929

2000

Robert Kvaček

Michal Müller

Česká filharmonie za Protektorátu

2000

Karel Nonotný

Jitka Pilbauerová

Vesničtí kronikáři a jejich svět ke konci 18. a v první polovině 19. století

2000

Věra Olivová

Richard Vašek

Československá zahraniční politika po Locarnu

2001

Jan Havránek

Ivo Rejchrt

Královodvorská Bartolomějská noc 1885 v dobových souvislostech

2001

Jan Kuklík

Martina Blochová

Pražský magistrát v letech 1939–1940

2001

Jan Kuklík

Petr Kaňák

Nacistická tisková propaganda proti Československu během sudetské krize a její účinnost v německé společnosti

2001

Jan Kuklík

Ondřej Koutek

Prokop Drtina 1900–1945 ve službách prezidenta

2001

Robert Kvaček

Denisa Ďurčáková

Výtvarný odbor Umělecké besedy 1918–1933

2001

Robert Kvaček

Jitka Lukášová

Bohumír Bradáč (glosy k portrétu)

2001

Robert Kvaček

Marcel Pencák

Cesta k uzákonění zemského zřízení v roce 1927

2001

Robert Kvaček

Radek Pokorný

Proměny života Hradce Králové v okupačních letech 1939–1940

2001

Robert Kvaček

Pavel Ruml

Fenomén obstrukce a jeho vliv na budování a počátky parlamentního systému v Republice československé

2001

Robert Kvaček

Lenka Vykypělová

Max Brod a jeho společenské působení

2002

Milan Hlavačka

Petra Kalvínská

Reálný a myšlenkový svět podkrkonošského písmáka Věnceslava Metelky

2002

Milan Hlavačka

Martina Průková

Podnikatelské aktivity Karla Kramáře v severovýchodních Čechách. Osudy vily ve Vysokém nad Jizerou

2002

Milan Hlavačka

Jan Randák

Rok 1848. K problematice pramenů lidové provenience

2002

Jan Kuklík

David Borek

Židovské strany v politickém systému Československa 1918–1938 (kapitoly z politického života státotvorné menšiny)

2002

Jan Kuklík

Lukáš Kašpar

Český hraný film za protektorátu. Kolaborace a rezistence

2002

Jan Kuklík

Petra Krátká

Český PEN klub v letech 1925–1938

2002

Jan Kuklík

Radek Liška

Slovanský ústav v meziválečném období (1919–1938)

2002

Jan Kuklík

Jan Michl

JUDr. Lev Sychrava – politická biografie

2002

Jan Kuklík

Michaela Pávová

PhDr. Petr Zenkl. Komunální politik (do roku 1945)

2002

Jan Kuklík

Robert Pejša

Autonomie Podkarpatské Rusi jako politicko – právní problém v prvních letech existence Československé republiky 1919–1922

2002

Jan Kuklík

Eva Štokrová

Rokycansko během okupace 1939–1945

2002

Jan Kuklík

Jan Vajskebr

Odbojová skupina Modrý kruh – Avala

2002

Robert Kvaček

Veronika Bártová

Tvůrčí a lidské aspekty díla a činnosti F. V. Krejčího

2002

Robert Kvaček

Gabriela Haasová

Literární salon Anny Lauermannové

2002

Robert Kvaček

Petr Koura

Osobnost podplukovníka Josefa Balabána v rámci československé protinacistické rezistence

2002

Robert Kvaček

Erik Maršoun

Diplomat a politik František Chvalkovský a  vyslanectví Protektorátu Čechy a Morava

2002

Martin Sekera

Petr Hopfinger

Komunikace J. Foglara se čtenáři

2003

Milan Hlavačka

Ladislav Kudrna

Když nelétali (problematika každodennosti čs. letců za druhé světové války na Západě)

2003

Jan Kuklík

Jan Hanzlík

Rozpad československé sociální demokracie a prosincová generální stávka roku 1920 na území Velké Prahy

2003

Jan Kuklík

Jan Špringl

Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě

2003

Robert Kvaček

Jan Feit

Československo-britské vztahy ve druhé polovině dvacátých let 20. století

2003

Robert Kvaček

Veronika Hájková

Ernest Denis

2003

Robert Kvaček

Hana Matysková

Helena Malířová

2003

Robert Kvaček

Zdeněk Vácha

Sbor odborných poradců československé delegace na mírové konferenci v Paříži roku 1919. Formování sboru, způsob práce odborných poradců a jejich zapojení do činnosti delegace, osudy členů sboru po návratu z Paříže

2003

Robert Kvaček

Irena Veselá

Vztahy Čechů a Němců v roce 1920 a zabrání Stavovského divadla

2004

Milan Hlavačka

Rudolf Kučera

Josef Alexander Helfert v české politice 1848–1863

2004

Milan Hlavačka

Pavel Mücke

Kunětické družstvo. Historie záchrany významné přírodní a kulturní památky

2004

Jan Kuklík

Jiří Noha

Socialismus jest práce. Život Rudolfa Bechyně 1881–1948

2004

Jan Kuklík

Petr Kopáček

Karel Prášek politik a hospodář 1868–1932

2004

Robert Kvaček

Lenka Jarošová

Teplice-Šanov, říjen 1937 – září 1938

2004

Robert Kvaček

Vavřinec Sklenář

Československé legie a Rusko 1918–1920

2004

Věra Olivová

Martina Fischerová

Češi a Slováci k tzv. Rothermerově akci v roce 1927. Příspěvek k problematice revize trianonského míru

2004

Martin Sekera

Martina Krocová

Národní listy 1863. Podíl tisku na politizaci české společnosti

2005

Jana Čechurová

Ivo Pejčoch

Zbrojní výroba ČKD v meziválečném období

2005

Milan Hlavačka

Miroslav Jelen

Zrušené železniční tratě v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

2005

Milan Hlavačka

Kateřina Kotrlá

Počátky a vývoj dostihového sportu ve východních Čechách

2005

Jan Kuklík

Eva Drdáčková

Co bude s protektorátem? Pokusy o rozdělení protektorátu v r. 1940

2005

Jan Kuklík

Vítězslav Sommer

Za socialistické sjednocení … Komunisté, jednotná fronta a postoje jejich partnerů v letech 1934 až 1936

2005

Robert Kvaček

Iva Masaříková

Životní styl a společenské postavení českých žen v profesi divadelní herečky v 2. polovině 19. století

2005

Robert Kvaček

Stanislav Vejvar

Kněz a politik Bohumil Stašek

2005

Karel Novotný

Martin Vostřel

Město Louny 1880–1914

2005

Věra Olivová

Pavel Cechl

Osudový rok Jiřího Stříbrného (vyloučení Jiřího Stříbrného z československé strany socialistické v roce 1926)

2006

Jana Čechurová

Zuzana Kojetínská

Kunín v letech 1918–1948 (národnostní proměny obyvatelstva v obci)

2006

Milan Hlavačka

Jan Patočka

Železniční tratě Podorlicka

2006

Milan Hlavačka

Jiří Boubín

Desetiletí slučování, rozlučování a změn hranic obcí politického okresu smíchovského 1919 – 1928 (realizované i nerealizované projekty)

2006

Jan Kuklík

Lukáš Vlček

Německý novoaktivismus 1935–1938

2006

Robert Kvaček

Zuzana Černá

Československo – italské vztahy od pochodu na Řím po Locarnskou konferenci

2006

Robert Kvaček

Martina Jakerlová

Vznik, působení a rozpad Německého parlamentního svazu

2007

Jana Čechurová

Lukáš Šlehofer

Gustav Habrman – cesta sociálního demokrata od „anarchismu“ k „revisionismu“

2007

Milan Hlavačka

Milan Kyselák

Národně socialistická česká dělnická a rolnická strana

2007

Milan Hlavačka

Jaroslav Pavelka

Buditelský odkaz rusavského pastora Daniela Slobody

2007

Jan Kuklík

David Pavlát

Hubert Ripka – životopis (do roku 1945)

2007

Jan Kuklík

Vít Strobach

Zamyšlení nad „rudou asimilací“ českých Židů

2007

Robert Kvaček

Zdeněk Beroun

Moravské Budějovice v letech 1881–1918

2007

Robert Kvaček

Denis Jerie

Francouzsko-československé diplomatické vztahy v předvečer podzimu 1938 (studie na základě depeší Victora de Lacroix)

2008

Jana Čechurová

Miroslav Brejcha

Právník a politik JUDr. František Veselý (1863–1935)

2008

Milan Hlavačka

Alice Chalupová

Ve jménu rodiny a práce. Paměti Edvarda Baziky a jejich interpretace

2008

Milan Hlavačka

Kateřina Koudelková

Daniel Sluníčko. Ze života pražských typografů

2008

Milan Hlavačka

Jana Veselá

Malostranské reálné gymnázium v letech 1865–1891

2008

Jan Kuklík

Jan Benda

Čeští uprchlíci z okupovaného pohraničí ve druhé republice

2008

Jan Kuklík

Adam Hájek

JUDr. Vladimír Vochoč – československý konzul v Marseille 1938–1941

2008

Jan Kuklík

Martin Juroška

Aktivistický novinář Vladimír Krychtálek (1903–1947)

2008

Jan Kuklík

Jitka Mocová

Politický okres Most v roce 1938

2008

Jan Kuklík

Jana Sagnerová

Osídlování Broumovska v letech 1945–1947

2008

Jan Kuklík

Jakub Šlouf

KSČ na Plzeňsku v letech 1945–1948

2008

Robert Kvaček

Daniel Čáp

České bibliofilství 1918–1938

2008

Robert Kvaček

Jiří Nedvěd

Českoslovenští dobrovolníci mezinárodní brigády občanské války ve Španělsku v letech 1936–1939

2008

Robert Kvaček

Drahomíra Vašková

Od kramářské písničky k Osvobozenému divadlu (společenský vývoj 19. století v jednom literárním žánru)

2008

Ivan Šedivý

Marek Leznar

Vysídlení vesnic na Vyškovsku 1939–1945

2008

Luboš Velek

Tomáš Pavlíček

Zákonodárcem na doživotí. Čeští členové panské sněmovny říšské rady mezi politikou a  reprezentací 1879–1918

2009

Jana Čechurová

Pavel Andrš

Nejdek v letech 1945–1953

2009

Jana Čechurová

Pavel Horák

Politické představy Bohumila Laušmana – příběh demokratického socialisty

2009

Jana Čechurová

Jaroslav Palaczuk

Stráž obrany státu v letech 1936–1939

2009

Jana Čechurová

Karel Ulm

Československá strana národně demokratická a František Hlaváček jako její generální tajemník

2009

Milan Hlavačka

Tomáš Junek

Vznik a vývoj pražského železničního uzlu do r. 1939 se zřetelem k jeho strategickému plánování

2009

Jan Kuklík

David Hubený

Generál Antonín Hasal 1893–1960

2009

Jan Kuklík

Tomáš Kykal

Generální inspekce vojska – kompetence a vliv instituce v době utváření čsl. branné moci 1918–1924

2009

Jan Kuklík

Miloslav Macela

Čeněk Šlégl (1899–1970). Konfrontace umělce se dvěma totalitními režimy

2009

Robert Kvaček

Petr Duchoslav

Politický vývoj československé sociální demokracie v letech 1945–1948 (od obnovy strany k jejímu pohlcení KSČ)

 

Seznam zahrnuje jednak práce Semináře českých novověkých dějin ÚČD FF UK týkající se tematicky dějin 19. a 1. poloviny 20. století, obhájené do roku 2007. Od roku 2007, kdy byl Seminář rozdělen na Seminář českých moderních dějin a Seminář českých soudobých dějin, potom práce obhájené v Semináři českých moderních dějin.