Historie – Otázky – Problémy

From Baroque piety to the interiorization of faith? Problems of the Catholic Enlightenment

 


Scholarly editors of the issue:

Daniela Tinková a Jaroslav Lorman


I. Studies

  • Úvod (Jaroslav Lorman – Daniela Tinková)

I. Katolictví a katolická teologie osvícenské epochy

II. Reformy osvícenské epochy

III. Katolická církev v osvícenské době a její osobnosti

IV. Osobnost a role duchovního v josefínské době

V. Poslední věci člověka

VI. Podoby zbožnosti v osvícenské době


II. Reviews, summaries, reports

  • Národ a náboženství v době globalizace: přednášky pronesené ve Francouzském institutu v Praze v roce 2007 v rámci cyklu ROZUMĚT SVĚTU, Praha: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum 2008 (Petr Štica)
  • Marco Rizzi, Cesare e Dio. Potere spirituale e potere secolare in Occidente, Bologna, Mulino 2009 (Denisa Červenková)
  • Petr Fiala, Laboratoř sekularizace. Náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: český případ, Brno 2007 (Radek Tichý)
  • Milan Skřivánek, K osvícenskému pojetí a výuce dějepisu ve světle rukopisů piaristické koleje v Litomyšli (= Acta varia de Scholis piis, sv. 1), Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice 2008 (Eva Sklenářová)
  • Caroline Droick, „Der Topos vom blutsaugenden, faulen unch schmarotzenden Mönch“ – Antimonastische Polemik und Kritik an Mönchtum und Klosterwesen, Norderstedt 2008 (Petr Hasan)
  • Phöbe Annabel HÄCKER: Geistliche Gestalten – gestaltete Geistliche. Zur literarischen Funktionalisierung einer religiösen Sprecherposition im Kontext der Neologie. Königshausen & Neumann: Würzburg 2009 (Josef Táborský)

III. Early Modern History Department, Institute of Czech History, Faculty of Arts, Charles University – dissertations (2001-2009)