Přijímací zkoušky pro AR 2020/21

 

Bakalářské studium (Historie) 

Den otevřených dveří: 11. 1. 2020 viz https://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/den-otevrenych-dveri/

Vzorové testy: BcA a BcB

Navazující magisterské studium (Historie – české dějiny v evropském kontextu)

Den otevřených dveří: 11. 1. 2020 – viz https://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/den-otevrenych-dveri/

Doktorské studium (České dějiny)

 

 • Termín podání přihlášek: do 30.4.2020
 • Termín oborových přijímacích zkoušek: bude upřesněno
 • Náhradní termín přijímací zkoušky: bude upřesněno
 • Předpokládaný počet přijatých studentů: 12/2
 • Podrobnější informace: bude upřesněno
 • Podmínky přijímacího řízení

 • Administrativní poplatek

 • 760 Kč za jednu el. přihlášku pro výlučné jednoobory a jedno- i dvouobory

 • 380 Kč za jednu el. přihlášku pro výlučné dvouobory (je třeba podat nejméně dvě přihlášky)

 • Údaje pro platbu:

 • Banka: Komerční banka Praha 1

 • Účet: 85631011/0100

 • Konstantní symbol: 0308

 • Variabilní symbol: 820001

 • Specifický symbol: informačním systémem vygenerované číslo (šestimístný kód)

 • SWIFT: KOMB CZ PP

 • IBAN: CZ9601000000000085631011


 • Platbu je možno provést převodem na účet, vkladem v bance na účet či v hotovosti v pokladně FF UK.

 • Adresa majitele účtu: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1.