Přijímací zkoušky 2019/20

 

Bakalářské studium (Historie) 

Den otevřených dveří: 12. 1. 2019

Vzorové testy: BcA a BcB

Navazující magisterské studium (Historie – české dějiny v evropském kontextu)

Den otevřených dveří: 12. 1. 2019

Vzorové testy: A a B 

Doktorské studium (České dějiny)

 

 • Administrativní poplatek

 • 640 Kč za jednu el. přihlášku pro výlučné jednoobory a jedno- i dvouobory

 • 320 Kč za jednu el. přihlášku pro výlučné dvouobory (je třeba podat nejméně dvě přihlášky)

 • Údaje pro platbu:

 • Banka: Komerční banka Praha 1

 • Účet: 85631011/0100

 • Konstantní symbol: 0308

 • Variabilní symbol: 820001

 • Specifický symbol: informačním systémem vygenerované číslo (šestimístný kód)

 • SWIFT: KOMB CZ PP

 • IBAN: CZ9601000000000085631011


 • Platbu je možno provést převodem na účet, vkladem v bance na účet či v hotovosti v pokladně FF UK.

 • Adresa majitele účtu: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1.