Doporučená literatura k přijímací zkoušce


K problematice dějin středověkých:

A. Prameny


B. Literatura


 

Literatura k dějinám raného novověku

Přehledové práce:


Vydané prameny


Monografie:


Literatura k dějinám 19. století

A. Obecnné práce


B. Speciální monografie


Okruhy k dějinám 20. století:

1918 – 1945


1945 – 1992


Další odborná literatura závisí na konkrétním tématu, tvořícím obsah zkoušky.