Archiv Konference

Nezávislá kultura a život v Československu 1948-1989

Kolokvium badatelské soutěže „Nezávislá kultura a život v Československu 1948-1989“ se uskutečnilo ve Šporkově paláci 11. prosince 2017, v učebně č. 303 (3. patro).

Program setkání:

11:00 – 11:30 Úvodní slovo: Miroslav Michela

11: 30 – 12:45 BLOK I:

Veronika Jungmannová: Bytové divadlo jako fenomén přelomu 70. a 80. let 20. století
Jakub Hošek: “Je to cyklotron!” Podoba a strategie vzájemného střetávání opozice a Státní bezpečnosti v 70. a 80. letech 20. století
Martin Kindl: Reflexe marxismu, socialismu a komunismu v exilovém časopisu Studie v letech 1958 až 1976

12:45 – 13:15 pauza s občerstvením

13:15 – 14:30 BLOK II:

Martin Mejzr: „Na čem závisí nezávislost?“. Fenomén „příživnictví” a jeho vztah ke kulturním aktivitám v prostředí normalizačního Československa
Pavel Kovařík: Vlajkonoši ve vlastních vzpomínkách
Alena Lochmannová: „Kérky starých muklů“ – reflexe proměny symboliky a významu tetování v českých mužských věznicích

14:30 – 15:00 Diskuse, ocenění účastníků a přechod k neformální části programu

Partnery soutěže jsou Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Československé dokumentační středisko, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, Moderní Dějiny, Centrum PANT, Post Bellum, Paměť národa, Libri prohibiti, Historický ústav SAV, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Vojenský historický ústav Bratisla Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav pamäti národa, Ústav politických vied SAV, Ústav pro studium totalitních režimů, Knihovna Václava Havla, Historický ústav Akademie věd ČR a nakladatelství, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Soutěž podpořily Nakladatelství Academia, NLN s.r.o., Kalligram a Vydavatelství FF UK.

Soutěž vznikla v rámci projektu COURAGE – Kulturní opozice – porozumění kulturnímu dědictví disentu v zemích bývalého socialistického bloku, který je financován z Rámcového programu pro výzkum a inovace EU – Horizon 2020, na základě grantové smlouvy č. 692919.


„Osvícená“ panovnice z donucení?

Ve dnech 12.-13. května 2017 se konalo 6. bienále České společnosti pro výzkum 18. století k 300. výročí narození „císařovny-královny“ Marie Terezie („Osvícená“ panovnice z donucení? Tereziánské reformy a společnost v českých zemích (1740–1780), jehož spolupořadatelem byl i Ústav českých dějin. Program je k dispozici zde.


Za obzory revoluce v Rusku. Narativy, prostory, koncepce

Konference ke stému výročí událostí v Rusku se zaměří na jednotlivé vrstvy recepce, komemorace a performance revolučních myšlenek, obrazů a praxí v prostoru střední a východní Evropy.

Cílem konference bude nahlížet na revoluci z perspektivy její nejednoznačnosti v samotném počátku. Pozornost se bude soustředit na vývoj událostí v roce 1917, na střednědobé sociální a ekonomické důsledky revolučního roku a dlouhodobou rekonfiguraci mocenského a politického prostoru.

Call for papers


Subkultura trampingu ve světle vědeckého výzkumu

Ústav českých dějin se podílí na organizaci konference věnované fenoménu trampingu. Akce je pořádána v rámci řešení grantového projektu Tramping v českých zemích v letech 1918 až 1989: subkultura v interakci se státem a společností. Program konference zde.


Soutěž COURAGE

Byla vyhlášena soutěž pro mladé badatele do věku 30 let. Tato iniciativa souvisí s projektem COURAGE, který v rámci České republiky zaštiťuje náš ústav.  Více informací najdete tady.


KURÁŽ – celodenní promítání na FF UK

Přijďte na celodenní promítání filmů z prostředí nezávislé kultury před rokem 1989. K vidění budou autentické dobové záběry spolu s dokumentárními filmy z české i slovenské produkce. Promítáním je určeno všem zájemcům  – můžete si udělat přestávku mezi vyučováním, nebo se zastavit, když budete mít cesti kolem Filozofické fakulty.

Kromě odpočinku a zajímavých materiálů se budete moci seznámit s projektem COURAGE, jehož česká sekce promítání pořádá. Více informací na https://www.facebook.com/events/1807286052817582/

Program_promítání_15.11.2016


Soumrak tradiční společnosti. Český venkov a maloměsto na přelomu epoch

Konference s mezinárodní účastí pořádaná FF UK ve spolupráci s AHMP v rámci PRVOUK P12 (Historie v interdisciplinární perspektivě)

2.-3. června 2016, Clam-Gallasův palác

Konference je připravována u příležitosti 200. výročí úmrtí milčického rychtáře Františka Jana Vaváka, literárního samouka a kronikáře, jenž byl svou výchovou a vzděláním ještě pevně zakořeněn v barokní době, žil a tvořil však již na počátku obrozenské epochy a s některými významnými představiteli obrozenské kultury se také stýkal. Cílem konference je analyzovat nejrůznější fenomény charakterizující český venkov a maloměsto této převratné doby – konce 18. a počátku 19. století – ve středoevropském kontextu. Stejně jako u konferencí pořádaných v rámci PRVOUK P12 v předchozích letech bude přednostním cílem interdisciplinární uchopení zkoumané tematiky.

Zájemci o účast na konferenci se mohou informovat na adrese: vavak2016@seznam.cz.

Program Vavák def