Elektronické zadávání prací

Za studenty, kteří mají zadání závěrečné práce z dřívějška v papírové formě, bylo toto zadání do IS vloženo ústavem. Tito studenti nemusí do IS doplňovat ani doporučenou literaturu, ani pokyny ke zpracování. Musí ovšem svou práci současně s odevzdáním tištěné verze vložit do IS. Tam budou rovněž uloženy i posudky na tuto práci.

Studenti, kteří si budou zadávat závěrečné práce v letošním akademickém roce, již musí tato zadání provádět elektronicky v rámci IS. Vztahuje se na ně i povinnost svou práci současně s odevzdáním v tištěné podobě vložit do IS. Tam budou rovněž uloženy i posudky na tuto práci.

Pro úspěšné zadání závěrečné práce v IS odešle student zástupcům Ústavu českých dějin na adresu ucd@seznam.cz tyto údaje:

  1. Jméno řešitele – pisatel práce
  2. název práce v češtině (případně v jiném jazyce, je-li práce psána v jiném jazyce než v češtině nebo v angličtině)
  3. název práce v angličtině
  4. obor studia
  5. email na řešitele
  6. jméno vedoucího práce
  7. jazyk práce

Následně bude student vyzván zástupcem ÚČD, aby k předvyplněným údajům doplnil klíčová slova, doporučenou literaturu a pokyny k vypracování. Poté student informuje zástupce ÚČD na výše uvedené e-mailové adrese. Ten pak dá zadání k podpisu vedoucímu práce a vedoucímu základní součásti a podepsaný dokument odnese na Studijní oddělení.

Všechny práce obhajované od akademického roku 2010/2011 musí být zároveň odevzdány jak v tištěné verzi, tak i zároveň vloženy do IS, kam budou připojeny posudky. Od letošního roku se proto již neodevzdávají CD s textem práce.

Konzultační hodiny správce elektronického zadávání závěrečných prací:

PhDr. Kristýna Kosinová
středa 9:00-12:00 nebo čtvrtek 14:00-17:00, místnost č. 207 (po předchozí emailové domluvě, Kristyna.Kosinova@ff.cuni.cz)

Fakultní manuál pro zadávání závěrečných prací zde