Termíny na ÚČD – září 2019

Státní zkouška magisterská (SZZK)
Obhajoby    středa 11. září 2019
ústní SZZK   čtvrtek  12. září. 2019
Jednou z podmínek úspěšného přihlášení je (přihláška do 11. 7. 2019), že práce musí být vložena do SIS a odevzdána ve 2 exemplářích na sekretariát ÚČD nejpozději
                                       čtvrtek 15. srpna 2019 do 13:00 hod.

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)
                                       pátek 13. září 2019
Závaznou přihlášku je nutné podat na oddělení vědy + kopii přihlášky odevzdat na ÚČD.

Dílčí doktorandská zkouška
                                       pátek 13. září 2019
Závaznou přihlášku je třeba podat nejpozději do  pátku 30. 8. 2019.

Státní zkouška bakalářská (BZZK)
                                       pondělí 9. září 2019
                                       úterý     10. září 2019
Organizátorem zářijových bakalářských zkoušek je Ústav světových dějin, kde uchazeč předkládá a odevzdává  bakalářskou práci a případně získá  i potřebné informace.
Dle sdělení ÚSD je nutné bakalářskou práci odevzdat nejpozději do 12. srpna 2019 (pondělí).