Magisterské státní zkoušky (SZZK)

Ústav českých dějin oznamuje, že dne 9. září 2020 se konají obhajoby a ústní magisterské státní zkoušky (SZZK).

1. Komise, místnost č. 205:
Doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D., předsedkyně
PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.

Uchazeči:
Bc. Matěj ČERMÁK    09:00 obhajoba 10:00 ústní zkouška
Bc. Michael LUŽNÝ    11:00 obhajoba 12:00 ústní zkouška

2. Komise, místnost č. 201:
Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., předseda
Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.

Uchazeči:
Bc. Šárka KŮRKOVÁ        09:00 obhajoba 10:00 ústní zkouška
Bc. Marek HOFMAN                —                11:00 ústní zkouška

Uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem  !!!


Státní doktorské zkoušky Ph.D.

Ústav českých dějin oznamuje, že dne 11. září 2020 se konají státní doktorské zkoušky (Ph.D.).       

1. Komise: místnost 201, 9:00 hod.
Doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.  – předsedkyně

PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
Doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D.

Uchazeči:
9:00 hod. PhDr. Filip BINDER
10:00 hod. Mgr. Michal SEVERA

2. Komise: místnost 201, 11:00 hod.
Doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.  – předsedkyně

PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
PhDr. Antonín Kostlán, CSc.

Uchazeči:
11:00 hod. Mgr. David KOZLER
12:00 hod. Mgr. Veronika VEČEŘOVÁ

3. Komise: místnost 208, 9:00 hod.
Doc. PhDr. Michal Stehlík, PhD.  – předseda

Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
PhDr. Antonín Kostlán, CSc.

Uchazeči:
 9:00 hod. Mgr. Ivan MALÝ
10:00 hod. Mgr. Kamil POLEHLA

4. Komise: místnost 208, 11:00 hod.
Doc. PhDr. Michal Stehlík, PhD.  – předseda

Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
Doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D.

Uchazečka:
11:00 hod. Mgr. Barbora  HUNČOVSKÁ

Upozornění
Uchazeč se musí dostavit ke zkoušce 15 min. před stanovenou hodinou !!!


Cena Edvarda Beneše

Město Sezimovo Ústí vypsalo 25. ročník soutěže o „Cenu Edvarda Beneše“. Tato soutěž je určena pro studenty vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru Historie 20. století nebo oboru Sociologie. Ceny jsou spojeny s finanční odměnou. Studenti mohou své práce přihlásit a předat do 10. července 2020. Další informace: Výzva a Zásady udělování


Termíny na Ústavu českých dějin: září 2020

Státní zkouška magisterská (SZZK)
Obhajoby a ústní SZZK   středa 9. 9. a čtvrtek 10. 9. 2020
Jednou z podmínek úspěšného přihlášení ke zkoušce (přihláška do 14. 7. 2020) je, že práce musí být vložená do SIS a odevzdána ve dvou exemplářích na sekretariátu ÚČD nejpozději do čtvrtka   13. 8. 2020  do 14:00 hod.

Státní zkouška bakalářská (BZZK)
                                         pondělí 7. 9. a úterý 8. 9. 2020
Organizátorem bakalářských zkoušek v září 2020 je Ústav světových dějin, kde uchazeč předkládá a odevzdává  bakalářskou práci a případně získá  i potřebné informace.
Dle sdělení ÚSD je nutné bakalářskou práci odevzdat nejpozději do 17. 8. 2020.

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)
                                         pátek  11.9. 2020
Závaznou přihlášku je nutné podat na oddělení vědy + kopii přihlášky odevzdat na ÚČD.

Dílčí doktorandská zkouška
                                         pátek   11. 9. 2020
Závaznou přihlášku je třeba podat nejpozději do  čtvrtka 27. 8. 2020.

 


Podpora vědeckého výzkumu studentů

Důležité sdělení studentům a studentkám magisterského a doktorského studia.
Vážené studentky a vážení studenti, obor historie získal dlouhodobý projekt Specifického vědeckého výzkumu. Je určen na podporu výzkumné činnosti studentů a studentek magisterského a doktorského studia. Pokud provádíte výzkum, jenž bude v letošním roce, nebo s jistotou nejpozději v příštím roce zakončen hmatatelným výstupem (článek, kniha, vystoupení na zahraniční konferenci), je možné tento výzkum podpořit (cestovné, překlad, vydání knihy apod.) z prostředků SVV. Zájemci se mohou hlásit do 24. 6. 2020 u prof. Ivana Šedivého. Základní informace zde


Stipendia Ceepus “Shared History of Central Europe”

Tento rok je možné požádat o stipendium v rámci sítě Ceepus “Shared History of Central Europe”. V zimním semestru je možné nastoupit na mobilitu až od listopadu 2020. Zájemci o mobility musí nahlásit dr. M. Michelovi do 14. 5. 2020 tyto údaje:
1. jméno studenta/vyučujícího
2. požadovanou destinaci mobility sítě Ceepus (Sarajevo, Ostrava, Zadar, Eger, Podgorica, Skopje, Katowice, Cluj-Napoca, Novi Sad, Koper, Banská Bystrica)
3. období mobility (zimní nebo letní semestr akademického roku 2020/2021)
4. emailový kontakt
Upřednostňované budou především kratší 1-měsíční mobility, které souvisí s řešením bakalářských, magisterských a doktorandských prací (konzultace, výzkum v knihovnách/archivech apod.). Pro pedagogy platí povinnost realizovat v rámci stipendia mobilitu v délce 5 dní (včetně cesty). Aktuální výši stipendií si ověříte na www.ceepus.info pod jednotlivými národními vlajkami.
Žádosti doručte prosím na adresu miroslav.michela@ff.cuni.cz (do předmětu vložit: Mobility – Ceepus).