PhDr. Petr Koura, Ph.D.

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ

České politické a kulturní dějiny 20. století, dějiny protektorátu Čechy a Morava, vzpomínková kultura, film s historickou tematikou, reflexe historických událostí ve filmu

Vzdělání:

  • 1992 – 1996 – Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy
  • 1996 – 2002 – Filosofická fakulta University Karlovy v Praze, obor historie – politologie, specializace II. cyklu – nejnovější české dějiny; téma diplomové práce: Osobnost podplukovníka Josefa Balabána v rámci československé protinacistické rezistence (vedoucí prof. Robert Kvaček)
  • 2003 – rigorózní zkouška (PhDr.) na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze
  • 2002 – 2010 – postgraduální studium (Ph.D.) na Ústavu českých dějin Filosofické fakulty University Karlovy v Praze; téma disertační práce: Swingová mládež a okupační moc v protektorátu Čechy a Morava (školitel prof. Jan Kuklík, doc. Jana Čechurová)

Dosavadní odborné působení:

  • únor 2003 – leden 2007 – Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR; odborný pracovník Oddělení pro dějiny 2. světové války, okupace a odboje
  • leden 2007 – květen 2008 – Ministerstvo vnitra ČR, posléze Ústav pro studium totalitních režimů; vedoucí publikačního oddělení a šéfredaktor časopisu Paměť a dějiny
  • září 2008 – březen 2009 – Collegium Bohemicum, obecně prospěšná kulturně vzdělávací a vědecká společnost v Ústí nad Labem, stipendista
  • červen 2009 – prosinec 2011 –Forschungsstelle für die böhmischen Länder Collegium Carolinum v Mnichově; stipendista, projekt Musealisierung der Erinnerung
  • duben 2006 – prosinec 2011 – FF UK, Ústav českých dějin, výzkumný záměr (poloviční úvazek)
  • od února 2012 – FF UK, Ústav českých dějin, vědecký pracovník v rámci postdoktorského grantu

Výběrová bibliografie


PhDr. Petr KOURA, Ph.D.