PhDr. et Mgr. Pavel Horák

Odborné zaměření:

 • Moderní české dějiny
 • Dějiny české levice
 • Dějiny migrací

Curriculum Vitae:

 • Od roku 2014: výzkumný pracovník projektu GA ČR „Konstruování národní identity: Státní svátky za první Československé republiky“ (hlavní řešitel Filozofická fakulta UK, spoluřešitel Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)
 • Od roku 2012 výzkumný pracovník projektu GA ČR „Česká politická pravice v osudových letech 19381945“ (hlavní řešitel Filozofická fakulta UK, spoluřešitel Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)
 • Od roku 2010: výzkumný pracovník projektu GA ČR „Edvard Beneš, Němci a Německo“ (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)
 • 2010: rigorozní zkouška (PhDr.); Filozofická fakulta UK
 • Od roku 2009: Filozofická fakulta UK, doktorský studijní program/obor Historické vědy/České moderní dějiny
 • 20072011: magisterské studium (Mgr.), Fakulta sociálních vědUK, Mediální a komunikační studia/Žurnalistika
 • 20032009: magisterské studium (Mgr.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Historické vědy/Historie

Výběrová bibliografie


 

PhDr. et Mgr. Pavel Horák
 • Informace

 • Výzkumný pracovník
  „Česká politická pravice v osudových letech 1938–1945“

 • pavlis.horak@gmail.com