Mgr. Tomáš Velička, Ph.D

 

Odborné zaměření:

  • vedlejší země Koruny české ve středověku (zvláště Slezsko)
  • královská města v pozdně středověkých Čechách

Profesní životopis:

  • 2013 – 2015 spoluřešitel grantu GAČR Jan Zhořelecký a jeho vévodství v lucemburské koncepci České koruny
  • 2010 – 2014 doktorské studium na Filozofické fakultě UK, obor: pomocné vědy historické
  • 2005 – 2010 magisterské studium na Filozofické fakultě UK, obor: historie – archivnictví a pomocné vědy historické
  • 1999 – 2003 gymnázium v Novém Strašecí

Zahraniční pobyty:

  • leden-červen 2012 Uniwersytet Wrocławski, program Ceepus
  • únor-červenec 2011 Uniwersytet Wrocławski, program Ceepus
  • 2010-201 krátkodobé rešerše ve Stadtarchiv a Staatsarchiv Amberg
  • září 2009-únor 2010 Uniwersytet Wrocławski, program Erasmus

Výběrová bibliografie


Mgr. Tomáš Velička