Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.

 

Badatelské zaměření

Vyučuje kurzy zaměřené na dějiny dějepisectví a metodologii historické vědy. Věnuje se didaktice dějepisu, kdy využívá své praktické zkušenosti učitele na několika pražských gymnáziích. Snaží se do české školní praxe vnášet metodologické inspirace ze zahraničních didaktik dějepisu. Dlouhodbě vede semináře pro učitele dějepisu a věnuje se tvorbě vzdělávacích pomůcek (webové databáze školních pramenů). Ve svém badatelském zaměření klade důraz na interdisciplinární přesahy v prostoru sociálních a kulturních věd, snaží se provazovat perspektivu historické vědy, dějin ve veřejném prostoru (public history) a didaktiky dějepisu. Jako hlavní pole pro realizaci těchto badatelských cílů si vymezil paměťová studia.

Strukturovaný životopis:

  • 1993 – 2000 studium oborů Historie a Český jazyk a literatura na FF UK Praha
  • 1996 – 2011 učitel dějepisu a českého jazyka a literatury na pražských gymnáziích (Orbis Pictus, Buďánka, Gymnázium Jana Keplera)
  • Od 2008 didaktik dějepisu ve Skupině vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze
  • Od 2009 odborný asistent Ústavu českých dějin FF UK Praha

Výběrová biliografie