prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.

Odborné zaměření:

Dějiny 13.-15. století, historická antropologie, středověká literatura jako historický pramen, pozdní křížové výpravy, národ ve středověku, dějiny česko-francouzských vztahů, metody a témata současné francouzské medievistik,

Vzdělání:

  • FF UK Praha, historie, 1982-1986, magisterský stupeň (PhDr. 1986) diplomová práce Politické myšlení české šlechty ve 14. století
  • Doktorandské studium 1990-1995 EHESS Paříž na základě stipendia vlády Francouzské republiky, doktorská práce Représentation des pouvoirs et des hiérarchies dans les Chroniques de Jean Froissart (obhájena v Paříži 1995)
  • od roku 1995 odborný asistent semináře českých středověkých dějin na Ústavu českých dějin
  • 2007 na FF UK habilitace, habilitační práce Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků

Výběrová bibliografie