Lidé

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
zdenek.benes@ff.cuni.cz
Seminář teorie a metodologie historické vědy

Konzultace:
ČT 9,10 – 10,45 hod., míst. č. 205

prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
lenka.bobkova@ff.cuni.cz
Vedoucí semináře středověkých dějin

Konzultace:
ST 14,10 – 15,45 hod., míst. č. 211

prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
jaroslav.cechura@tiscali.cz
Seminář raně novověkých dějin

Konzultace:
PO 8,00 – 9,00 hod., míst. č. 205
Předchozí domluva nutná!
nebo
PO 17,30 – 18,30 míst. č. 20

doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
jana.cechurova@atlas.cz
Vedoucí semináře moderních dějin

Konzultace:
ÚT 8,00 – 9,00 hod., míst. č. 208

Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
kamil.cinatl@centrum.cz
Seminář teorie a metodologie historické vědy

Konzultace:
ÚT 9,10 – 10,45 hod., míst. č. 205

PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D
jaroslava.hausenblasova@ff.cuni.cz
Vědecká pracovnice
Ústav českých dějin FF UK
Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
milan.hlavacka@ff.cuni.cz
Seminář moderních dějin

Konzultace:
PO 12,30 – 14,05 hod., míst. č. 208

doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D.
martholy@seznam.cz
Seminář raně novověkých dějin

Konzultace:
ST 17,30 – 19,05 hod., míst. č. 205

PhDr. et Mgr. Pavel Horák
pavlis.horak@gmail.com
Doktorand Ústavu českých dějin
Výzkumný pracovník projektu GA ČR
„Česká politická pravice v osudových letech 1938–1945“

PhDr. Jiří Hrbek, PhD.
hrbek.jiri@seznam.cz

doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D.
marie.koldinska@sendme.cz
Vedoucí semináře raně novověkých dějin

Konzultace:
ÚT 14,10 – 15,45 hod., míst. č. 205

PhDr. Michal Kopeček, Ph.D.
kopecek@usd.cas.cz
Seminář soudobých dějin

Konzultace:
ST 15,50 – 17,25 hod., míst. č.211

PhDr. Petr Koura, Ph.D.
koura.petr@seznam.cz
Vědecký pracovník

prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
Emeritní člen semináře raně novověkých dějin

Konzultace:
ST 10,50 – 12,25 hod., míst. č. 205

Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
Miroslav.Michela@ff.cuni.cz
Seminář soudobých dějin

Konzultace:
ÚT 10,50 – 12,25 hod., míst. č. 208

doc. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.
martin.nejedly@ff.cuni.cz
Seminář středověkých dějin

Konzultace:
ÚT 8,00 – 9,00 hod., míst. č. 211

doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc
pokorna@hiu.cas.cz
Seminář moderních dějin

Konzultace:
ST 12,30 – 14,05 hod., míst. č. 208

PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Randak.Jan@seznam.cz
Seminář soudobých dějin

Konzultace:
PO 9,10 – 10,45 hod, míst. č. 208

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
jan.rychlik@ff.cuni.cz
Vedoucí semináře soudobých dějin

Konzultace:
PO 13-15 hod., Masarykův ústav a archív AV ČR,
Na Florenci 3, 110 00 Praha 1

prof. PhDr Ivan Šedivý, CSc.
ivan.sedivy@ff.cuni.cz
Seminář moderních dějin

Konzultace:
ÚT 14,10 – 15,45 hod., míst. č. 208

doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
daniela.tinkova@ff.cuni.cz
Seminář teorie a metodologie historické vědy

Konzultace:
volný semestr

PhDr. Luboš Velek, Ph.D.
velek.lubos@volny.cz
Seminář moderních dějin

Konzultace:
ČT 12,30 – 14,05 hod., míst. č. 208

Mgr. Tomáš Velička
tomasvelicka@seznam.cz

PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
zdicjaff@ff.cuni.cz
Seminář raně novověkých dějin

Konzultace:
PÁ 10,50 – 12,25 hod., míst. č. 205

PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
zilybaff@ff.cuni.cz
Seminář středověkých dějin

Konzultace:
ÚT 12,30 – 14,05 hod., míst. č. 211

prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
zemlicka@hiu.cas.cz
Seminář středověkých dějin

Konzultace:
ČT 16,00 – 17,15 hod., míst. č. 211