Kroužek pro dějiny raného novověku

 

Archiv hlavního města Prahy a Seminář raně novověkých dějin ÚČD FF UK


Dovolujeme si Vás pozvat na přednášky
Kroužku pro dějiny raného novověku v zimním semestru 2014/2015

 

Datum Přednášející Název

 5. března

 

PhDr. Ondřej Bastl Židé za pruské okupace Prahy roku 1744

 2. Dubna

 

Mgr. Ondřej Podavka

 

Historia litteraria“ v českých zemích a encyklopedické práce J. P. Cerroniho

 

 30. dubna

 

Bc. Helena Chalupová

 

 „Když jsme se už všichni smířili s jeho ztrátou, připadá mi jeho návrat neobyčejně trapný“ čili „život po životě“ českých raněnovověkých revenantů

 7. května

 

Doc. Petr Daněk

 Kdež pospícháš, hříšné tělo? Zdaližs konce nevidělo? Hudební rekonstrukce cyklu ritornelových písní Adama Václava Michny Loutna česká (1653)

4. června

Mgr. Ondřej Švehelka Čtyři krejcary, zběhlec a odcizený kord. Vojenští invalidé, zběhové a delikventi z císařsko-královské armády v Čechách za sedmileté války

 

Všechny přednášky se konají ve čtvrtek od 16:00 v konferenčním sále Clam-Gallasova paláce.

Kroužek pro dějiny raného novověku si klade za cíl seznámit odbornou i laickou veřejnost se závěry bádání v časovém rozmezí 16.–18. století. Přednášky se konají nepravidelně, s frekvencí jedenkrát až dvakrát měsíčně, v zimním semestru 2014/2015 vždy ve čtvrtek od 16:00. Místem konání je konferenční sál Clam-Gallasova paláce v Husově ulici 20, Praha 1 – Staré Město. Vstup volný.

Kroužek pro dějiny raného novověku se v posledních letech snažíme profilovat jako prostor pro interdisciplinární setkávání. Velmi rádi proto uvítáme přednášející nejen z řad historiků, ale i z příbuzných oborů. Studujete-li zajímavé téma časově spadající do období raného novověku a chcete-li se o své závěry podělit s odborníky i s širší veřejností, pošlete prosím nabídku na přednášky v pobodě stránkévho resumé na adresu marie.koldinska@sendme.cz.

Kontaktní osoby

 Mgr. Jan Schwaller  Doc. Mgr. Marie Š. Koldinská, Ph.D.
Archiv hlavního města PrahyÚČD FF UK
Archivní 6
149 00 Praha 4
+420-2-3600 4062
Jan.Schwaller@praha.eu
 nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1 – Staré město
+420-221 619 202
marie.koldinska@sendme.cz

Archiv přednášek

 

Zimní semestr 2014/2015


Letní semestr 2013/2014


Zimní semestr 2013/2014


Letní semestr 2012/2013


Zimní semestr 2012/2013


Letní semestr 2011/2012