Historie – Otázky – Problémy

 

2017/2

Etika historikova / historického soudu


Vědecký redaktor čísla

Zdeněk Beneš

I. Studie


II. Materiály

III. Nekrolog

 • Zemřel doc. PhDr. Karel Novotný, CSc. (Jana Čechurová)

IV. Recenze, anotace, zprávy

 

 • Niels BIRBAUMER – Dieter LANGEWIESCHE, Neurohistorie: Ein neuer Wissenschaftszweig? Berlin 2017 (Karolína Bukovská)

 • Josef TANCER, Rozviazané jazyky. Ako sme hovorili v starej Bratislave, Bratislava 2016 (Kateřina Chládková )

 • Jiří HUTEČKA, Muži proti ohni. Motivace, morálka a mužnost českých vojáků Velké války 1914–1918, Praha 2016 (Jan Mareš)

 • Jiří SUK, Veřejné záchodky ze zlata: konflikt mezi komunistickým utopismem a ekonomickou racionalitou v předsrpnovém Československu, Praha 2016 (Ondřej Táborský)

 • Tomáš ČERNUŠÁK a kol., Papežství a české země v tisíciletých dějinách, Praha 2017 (Michael Durčák)

 • Jugendbegegnung anlässlich des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus (Berlín, Pirna, 23.–27. ledna 2017) (Karolína Bukovská)

 • Subkultura trampingu ve světle vědeckého výzkumu (Lány, 26.–27. dubna 2017) (Jiří Smlsal )

 • Historia – Masa – Popkultura (Kraków, 12.–13. května 2017) (Václav Sixta)

  V. Seznam a anotace disertačních prací obhájených pod vedením pracovníků Semináře teorie a metodologie historické vědy ÚČD FF UK v letech 2006–2017