Doktorandská konference 2020

Zveme na mezioborovou doktorandskou konferenci Genderové perspektivy v humanitních vědách (z účasti badatelů z oboru historie) pořádanou online Centrem genderových studií FF UK v pátek 6. listopadu od 9:00.

https://gender.ff.cuni.cz/doktorandska-konference-2020/