Důležité sdělení studentům historie – Žádosti o posun plnění povinnosti

Vážené studentky, vážení studenti,             

dovoluji si upozornit, že s ohledem na univerzitní legislativu, která znamená, že pokud je někomu uznáno posunutí plnění studijní povinnosti, vzniká tento nárok všem studentům, kteří tuto povinnost nemají splněnou, nebude Ústav českých dějin takovéto žádosti až na skutečně výjimečné případy (např. dlouhodobá závažná nemoc) doporučovat ke kladnému vyřízení. Možnou alternativou tak zůstává opakovaný zápis předmětu. Snad tento jistě nepříjemný krok pochopíte jako nezbytný, nemá-li v plnění povinností nastat libovůle a anarchie.

S přátelským pozdravem

Ivan Šedivý