Celostátní studentská vědecká konference Historie 2021

Letošní ročník studentské konference CSVK 2021 pro pregraduální účastníky se koná v Ústí nad Labem na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. V příloze je k nahlédnutí pozvánka a statuta soutěže. Ústav českých dějin vyhlašuje ústavní kolo, z nějž vzejdou dva oficiálně vyslaní účastníci soutěže do kola celostátního. V rámci ústavního kola uchazeč prezentuje svůj příspěvek s obrazovým materiálem či prezentací 15 minut, počítá se s následnou diskusí. Termín k přihlášení je 12. března 2021. Přihlašujte se na email tajemníka ústavu: jakub.izdny@ff.cuni.cz

Statuta

Pozvánka