Historie 2018/19 – celostátní studentská vědecká konference

Ve dnech 17. – 18. dubna 2019 se uskuteční v Brně, na Pedagogické fakultě MU, další ročník celostátní studentské vědecké konference, nazvané Historie 2018/19. Každá historická katedra či ústav může nominovat 2 účastníky (soutěžící) z řad studentů (nikoli doktorandů), kteří předloží svůj příspěvek v rozsahu max. 30 NS a představí jej 15 minutovým referátem a prezentací.
Zájemci o nominaci za ÚČD se mohou přihlásit do 15. 1. 2019 vč., po domluvě se svým vedoucím kvalifikační práce, na mailovou adresu: blanka.zilynska@ff.cuni.cz. Uveďte své jméno a téma příspěvku.
Ústavní nominační kolo proběhne na FF UK v Praze v týdnu od 28. ledna 2019. Zájemci obdrží informaci o termínu i detailech a podmínkách účasti.
Texty (max. 30 NS) se do soutěže posílají do 28. 2. 2019.
Statut soutěže k dispozici zde