Důležité upozornění! Z důvodu nemoci je sekretariát Ústavu českých dějin ve dnech 20. – 27. února mimo provoz.


Prof. Jan Rychlík oznamuje, že v rámci předmětu Obsahy a formy české státnosti dojde k následujícím změnám: ve čtvrtek 21.2. se bude konat přednáška “Podkarpatská Rus a československá státnost” a dne 28.2. se bude konat přednáška “Slovenská otázka a československá státnost”. Děkujeme za pochopení.


Beseda s Madeleine Albrightovou

Knihovna Václava Havla zve na besedu s Madeleine Albrightovou “O demokratech a diktátorech”, kterou pořádá ve spolupráci s Právnickou fakultou UK a nakladatelstvím Argo v pondělí 11. března 2019 od 16.00 hodin na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (Nám. Curieových 7, Praha 1, místnost č. 100). Pozvánka


Historie 2018/19 – celostátní studentská vědecká konference

Ve dnech 17. – 18. dubna 2019 se uskuteční v Brně, na Pedagogické fakultě MU, další ročník celostátní studentské vědecké konference, nazvané Historie 2018/19. Každá historická katedra či ústav může nominovat 2 účastníky (soutěžící) z řad studentů (nikoli doktorandů), kteří předloží svůj příspěvek v rozsahu max. 30 NS a představí jej 15 minutovým referátem a prezentací.
Zájemci o nominaci za ÚČD se mohou přihlásit do 15. 1. 2019 vč., po domluvě se svým vedoucím kvalifikační práce, na mailovou adresu: blanka.zilynska@ff.cuni.cz. Uveďte své jméno a téma příspěvku.
Ústavní nominační kolo proběhne na FF UK v Praze v týdnu od 28. ledna 2019. Zájemci obdrží informaci o termínu i detailech a podmínkách účasti.
Texty (max. 30 NS) se do soutěže posílají do 28. 2. 2019.
Statut soutěže k dispozici zde


Úspěch studentů Ústavu českých dějin FF UK

V letošním roce se dva studenti našeho ústavu řadí k vítězům prestižní soutěže, kterou vypisuje již 23 let město Sezimovo Ústí, Ceny Edvarda Beneše. Cenu 2. stupně získal Marek Melša za svou bakalářskou práci “Ing. Hugo Vavrečka – kapitoly ze života Baťova prvního rádce 1932-1952″, čestné uznání Vlastimil Ondrák za diplomovou práci “Pohotovostní prapory SNB v nasazení proti banderovcům”. Slavnostní předání proběhlo 26. října 2018

018_0968

018_0976

018_0987