BZZK (bakalářské) na Ústavu českých dějin

Obhajoby a ústní státní zkouška      

Středa    20.6.2018:

1/ KOMISE – v místnosti č. 208:
předseda: Prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
členové:    Prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
                   Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Uchazeči:
                                         OBHAJOBA     ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Antonín MOJSI                   9:00                 11:00
Martin BABIČKA                 9:30                 12:00
Denisa DUŠKOVÁ             10:00                13:00
Jeroným LAVICKÝ             10:30                14:00

Upozornění
První uchazeč je povinen se dostavit v 8:30 hod.
Druhý uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem !!!

2. KOMISE – v místnosti č. 211:
předseda: Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
členové:    Prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.
                   PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.

Uchazeči:
                                        OBHAJOBA     ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Kateřina DOUBKOVÁ                9:00               11:00
Petra KUNZMANNOVÁ             9:30              12:00
Kateřina SCHMIDTOVÁ           10:00              13:00
Stanislav ULMAN                     10:30              14:00

Upozornění
První uchazeč je povinen se dostavit v 8:30 hod.
Druhý uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem !!!

3. KOMISE – v místnosti č. 205:
předseda: Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
členové:   Doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
                  Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.

Uchazeči:
                                        OBHAJOBA     ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Otto DREXLER                   9:00                11:00
Veronika KRŠKOVÁ          9:30                12:00
Mária BRIDOVÁ               10:00               13:00
Pavla HUBÁČKOVÁ         10:30               14:00

Upozornění
První uchazeč je povinen se dostavit v 8:30 hod.
Druhý uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem !!!

Čtvrtek   21.6.2018:

4. KOMISE – v místnosti č. 208:
předseda: Prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
členové:    Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
                  PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.

Uchazeči:
                                        OBHAJOBA     ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Magdaléna MASTNÁ                9:00               10:00
Klára SVOBODOVÁ                   9:30               11:00
David SOGEL                              –                    12:00
Tereza SEVEROVÁ  – studentka nesplnila podmínky pro konání SZK

Upozornění
První uchazeč je povinen se dostavit v 8:30 hod.
Druhý uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem !!!

5. KOMISE – v místnosti č. 211:
předseda: Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
členové:    Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
                   PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.

Uchazeči:
                                        OBHAJOBA     ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Jakub NOVOTNÝ                9:00               10:30
Matyáš BOROVSKÝ            9:30               11:30
Bc. Kajetán HOLEČEK        10:00             12:30
Monika MAZLOVÁ                 –                 13:30

Upozornění
První uchazeč je povinen se dostavit v 8:30 hod.
Druhý uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem !!!

6. KOMISE – v místnosti č. 205:
předseda: Prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
členové:    Doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
                   Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.

Uchazeči:
                                        OBHAJOBA     ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Ondřej  NOVOTNÝ                9:00              10:30
Štěpánka KOPŘIVOVÁ          9:30              11:30
Jakub SMELÍK                        10:00            12:30
Karolína  BUKOVSKÁ                –                13:30
Michaela SAHULOVÁ  – studentka nesplnila podmínky pro konání SZK

Upozornění
První uchazeč je povinen se dostavit v 8:30 hod.
Druhý uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem !!!