Budováni scény: česká a slovenská kultura fanzinů od státního socialismu k post-socialismu

Projekt podpořený Grantovou agenturou České republiky řešený na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v letech 2017–2019 si klade za cíl interpretovat fenomén fanzinů novým způsobem, v konceptuálně a empiricky ukotvené perspektivě, jako sociální, kulturní fenomén a materiální artefakt. Zároveň vytvoříme digitální archiv a registr českých a slovenských fanzinů od 70. let po současnost.

Stránka archivu a registru: http://subcultarch.ff.cuni.cz/ resp. http://ziny.info/

Hledáme odpověď na otázku, jak ziny konstruují různé subkulturní scény a jak jsou naopak scény organizovány kolem nich. K tomu využijeme pět perspektiv: historický kontext státního socialismu a postsocialismu, mocenské vztahy a kulturní kontext (mainstream versus alternativa), typologii zinů z obsahového hlediska, materiální kontexty produkce zinů, jejich oběh a s tím spojená dynamika jejich vzájemného propojení a na závěr míra stability daných scén.

Konferenční vystoupení a prezentace projektu:

 • Ondej Daniel: “We are No Nazis, We are Czech Mums”: Visuals of Contemporary Czech Xenophobia. Sociologická setkávání (konference ČSS) 2017, 2. 2. 2017, Praha
 • Jiří Almer: České, slovenské a slovinské hardcore -punkové subkulturní scény a jejich vztahy s anti -autoritářskými protestními hnutími od 80. let 20. století do současnosti.  České, slovenské a československé dějiny 20. století XII., 12. 4. 2017, Hradec Králové
 • Jiří Almer: A comparison of Czech, Slovak, and Slovenian hardcore-punk scenes and fanzine cultures. Communicating Music Scenes Conference, 20. 5. 2017, Budapest
 • Jiří Almer: Pornography, Extreme Music Protests; The Comparison of Czech, Slovak and Slovenian Hardore-Punk Scenes and Fanzine Cultures from 1980s up to the Present, Verflechtungen, Transfer und Kontakt in und mit Osteuropa, Neue Forschungen zu Osteuropa, Jahrestagung der Jungen Osteuropa ExpertInne, 16. 7. 2017, Köln
 • Karel Šima: “Who handles who? Zine cultures as actor-networks”, 6th International Conference of the European Popular Culture Association, 24.-28. 7. 2017, Londýn
 • Miroslav Michela: Fanzine ako symbol doby, Symboly doby, 5. 10. 2017, Praha
 • Jan Lomíček: Archiv českých a slovenských fanzinů, Kam kráčí studium populární kultury v českém a slovenském prostředí? 27. 10. 2017, Ostrava
 • Ondřej Daniel: Pád státního socialismu v Československu: tragédie nebo triumf „socialistického dandyho“?, Kam kráčí studium populární kultury v českém a slovenském prostředí? 27. 10. 2017, Ostrava
 • Miroslav Michela, Karel Šima: Budováni scény: česká a slovenská kultura fanzinů od státního socialismu k post-socialismu, Seminář ÚSD AV ČR, 31. 1. 2018, Praha
 • Miroslav Michela: Představení projektu studentům Národní univerzity Ivana Franka ve Lvově v rámci výzumného semináře, 11. 5. 2018, Ľvov
 • Šárka Rámišová: Po roce 1989 jsem ztratil smysl života. Punkový život Václava Žufana, tvůrce fanzinu Attack, XVII. setkání historiků a příznivců orální historie, 7. – 9. 6. 2018, Sovinec
 • Miroslav Michela: Diagnóza xerox: co fanziny říkají o nás – diskuze, Doprovodný program hudebného festivalu Brutal Assault, KAL stage, 10. 8. 2018, Jozefov
 • Karel Šima, Miroslav Michela: Beyond East and West: The dynamics of (post)socialist
  zine cultures in Czech-Slovak context, Writing the noise: the politics and history of subcultural music, 7. 9. 2018, Reading

 Dosavadní publikační výstupy projektu:

 • Ondřej Daniel: „Magické noci počal čas“: new-age spiritualita a subkultury v čase změn.“ In Studia Ethnologica Pragensia. 2017, roč. 3., č. 1., s. 96-106.
 • Ondřej Daniel: „Zjednoczeni przeciw odmienności? Trzydzieści lat czeskiej ksenofobii, 1985–2015.“ In Zeszyty Łużyckie. 2017, č. 51, s. 71-88.
 • Miroslav Michela: Punkrockové Slovensko, In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 5, s. 39-43.
 • Miroslav Michela: Rauchen verboten : Die Slowakei im Rhytmus ´77. In Warschauer Punk Pakt : Punk im Ostblock 1977-1989, Mainz : Ventil Verlag, 2018, s. 128-135.
 • Jiří Almer: DIY mezi socialismem a gentrifikací. České, slovenské a slovinské hardcore-punkové subkulturní scény a jejich vztahy s anti-autoritářskými protestními hnutími od 80. let 20. století do současnosti. In České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. Hradec Králové : Gaudeamus, 2018, s. 349-363.