SZZK – bakalářské

OBHAJOBY: pondělí 17. června 2019

ÚSTNÍ ZKOUŠKY: úterý 18. června 2019

1. komise – místnost č. 208
Prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc., předseda
Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.

UCHAZEČI:                            OBHAJOBA     ÚSTNÍ  ZKOUŠKA            
Johana HARTMANNOVÁ        9:00               9:00    
Kristýna KUMPFOVÁ               9:45              10:00
AnastasiaSCHASTLIVTSEVA   10:30            11:00
Boleslav ŠMEJKAL                   11:15            12:00
Monika MAIXNEROVÁ                —-             13:00

Upozornění
Uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem  !!!

2. komise – místnost č. 211
Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D., předseda
Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
PhDr. Radka Šustrová, Ph.D.

UCHAZEČI:                            OBHAJOBA      ÚSTNÍ ZKOUŠKA              
Jiří KAMLER                           9:00                   9:00

Zuzana VAŘÁKOVÁ               9:45                  10:00
Tomáš EKRT                          10:30                11:00
David TROJAN                       11:15                12:00
Jakub SMELÍK                        12:00                13:00    

Upozornění
Uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem  !!!

3. komise – místnost č. 205
Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., předseda
Doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
PhDr. Tomáš Gecko, Ph.D.

UCHAZEČI:                            OBHAJOBA      ÚSTNÍ ZKOUŠKA              
Barbora KRULICHOVÁ           9:00                  9:00

Adriana RUBEŠOVÁ               9:45                  10:00
Miroslav VAŠÍK                       10:30                11:00
Hana MARTÍNKOVÁ              11:15                12:00
David VRCHOTICKÝ               12:00                13:00  (student nesplnil podmínky k BZZK)     

Upozornění
Uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem  !!!


Dílčí doktorandské zkoušky

Ústav českých dějin oznamuje, že dne 7. června 2019 od 10:00 se konají dílčí doktorandské zkoušky.       

1. komise  místnost č. 208
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., předseda
Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.

Uchazeči:
10:00 hod.: Mgr. Ivan Malý – oborová zkouška

11:00 hod.: Mgr. Václav Rameš – oborová zkouška     

Upozornění
Uchazeč se musí dostavit ke zkoušce nejméně 45 minut přes stanovenou hodinou !

2. komise  místnost č. 205
Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., předsedkyně
Prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

Uchazeči:
10:00 hod.: Mgr. Filip Binder – oborová zkouška
11:00 hod.: Mgr. Veronika Večeřová – oborová zkouška
12:00 hod.: Mgr. David Kozler – oborová zkouška

Upozornění
Uchazeč se musí dostavit ke zkoušce nejméně 45 minut přes stanovenou hodinou !


Státní doktorské zkoušky Ph.D.

Ústav českých dějin oznamuje, že dne 7. června 2019 od 9:00 se konají státní doktorské zkoušky (Ph.D.).       

1. komise - místnost č. 205
Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., předsedkyně
Prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.

Uchazeč: Mgr. Jakub Jauernig     

Upozornění
Uchazeč se musí dostavit ke zkoušce 15 min. před stanovenou hodinou !!!

2. komise - místnost č. 208
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., předseda
Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.

Uchazeč: Mgr. Marta Kellerová Kordíková

Upozornění
Uchazeč se musí dostavit ke zkoušce 15 min. před stanovenou hodinou !!!


Ceny Miroslava Ivanova za literaturu faktu

V rámci veletrhu Svět knihy byly předány Ceny Miroslava Ivanova za literaturu faktu. Mezi oceněnými byla v kategorii autorů do 39 let kniha Ať mohou přijeti (Academia, 2017) Jany Kasíkové, doktorandky ÚČD FFUK. Cenu obdržela rovněž kolektivní monografie Sláva republice! (Academia, MÚA, 2018), vzniklá z grantového projektu ÚČD FFUK a Masarykova ústavu, na níž se autorsky podíleli z ÚČD Pavel Horák, Miroslav Michela a Jana Čechurová, a dále monografie S Bohem za císaře a vlasť! (Academia, 2018), jejímž spoluautorem je Milan Hlavačka.


Druhý život Mnichova

Společnost Edvarda Beneše a Ústav českých dějin FFUK zvou na přednášku “Druhý život Mnichova”, kterou přednese PhDr. Josef Nožička ve středu 15. května 2019 od 17:30 na Filozofické fakultě UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, č. 200. Další informace.


Cena Josefa Pekaře

Cenu Josefa Pekaře 2018 vyhlašují pro mladé historičky a historiky, kteří v době uzávěrky přihlášek nepřesáhli věk 35 let, výbor Sdružení historiků České republiky a výbor Pekařovy společnosti Českého ráje. Touto formou chtějí oceňovat nejlepší monografii z českých dějin v chronologickém záběru od středověku do současnosti. Uzávěrka 18. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře je 31. května 2019. Statut soutěže o Cenu J. Pekaře. Další informace.


SZZK (magisterské) na Ústavu českých dějin

OBHAJOBY a ÚSTNÍ ZKOUŠKY: středa 29. května 2019

1. komise – místnost č. 201
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., předseda
Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.

UCHAZEČI:                            OBHAJOBA     ÚSTNÍ  ZKOUŠKA            
Bc. Miroslava EGROVÁ              9:00              11:30               
Bc. Michaela  ERBENOVÁ          9:45             12:30
Mgr. Miroslava BREBURDOVÁ  10:30           13:30                      

2. komise: místnost č. 201
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., předseda
Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

UCHAZEČI:                            OBHAJOBA      ÚSTNÍ ZKOUŠKA             
Bc. Veronika MiCZANOVÁ      ——–             14:30

Bc. Tereza HEJDOVÁ                ——–             15:30 hod.

Upozornění
Uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem  !!!