Upozornění pro studenty

Změna ve způsobu odevzdávání závěrečných prací do SIS

 

Rádi bychom Vás upozornili na změny ve způsobu odevzdávání závěrečných prací včetně jejich posudků do SIS. Dle opatření rektora 13/2017 (http://cuni.cz/UK-8092.html) je nyní možné do SIS vkládat soubory týkající se závěrečné práce pouze ve formátech PDF/A-1a nebo PDF/A-2u (výjimkou mohou být přílohy práce), což zaručí čitelnost těchto elektronických dokumentů i v dlouhém časovém horizontu; zároveň jde (bohužel) o formáty, které např. často používaný MS WORD 2007 neumí vytvořit.

Pokračování textu


Státní zkouška magisterská (SZZK)

Obhajoby – pondělí 29. května 2017

Ústní zkoušky – úterý 30. května 2017

V místnosti č. 201 od 9 hod.

 

KOMISE:

Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. – předseda

PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.

PhDr. Jan Randák, Ph.D.

 

UCHAZEČI:

obhajoba 29.5. 2017                                            ústní zkouška 30.5. 2017

9,00 hod          Bc. Vojtěch VEČEŘE                                           —

9,45 hod          Bc. Veronika VEČEŘOVÁ, roz. Modlitbová      —

10,30 hod        Bc. Markéta DAMKOVÁ                                     9,00 hod

11,15 hod        Bc. Veronika JUNKOVÁ                                      10,00 hod

12,00 hod        Bc. Jiří JIRSA                                                        11,00 hod

12,45 hod        Bc. Lenka NEMRAVOVÁ                                    12,00 hod

 

Upozornění

První uchazeč (při ústní zkoušce) je povinen se dostavit v 8,30 hod.

Druhý uchazeč se dostaví 20 min před stanoveným časem !!!


Vyhlášení 16. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře

Výbor Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) a výbor Pekařovy společnosti Českého ráje vyhlašují šestnáctý ročník soutěže o Cenu Josefa Pekaře, v níž chtějí každoročně oceňovat nejlepší monografii z českých dějin v chronologickém záběru od středověku do současnosti.

Do soutěže mohou přihlašovat své monografie (vydané v knižní podobě nebo ve sborníku, přičemž minimální rozsah tištěné monografie činí 100 stran tisku) historičky a historici, kteří v době uzávěrky přihlášek nepřesáhli věk 35 let. Pravidla soutěže jsou podrobněji uvedena ve Statutu Ceny J. Pekaře ze dne 17. ledna 2002.

Autorka či autor vítězné monografie bude oceněn(a) peněžní částkou 10.000 Kč, diplomem a zveřejněním výsledku ve Zpravodaji Historického klubu (Časopisu Sdružení historiků České republiky), popřípadě i v dalších sdělovacích prostředcích. Výsledek 16. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře bude vyhlášen výborem Sdružení historiků a výborem Pekařovy společnosti v září 2017 na 11. sjezdu českých historiků v Olomouci.

 

Pokračování textu


Kolokvium Šlechta a města ve středověku

Ústav českých dějin se podílí na pořádání kolokvia Šlechta a města ve středověku konaného u příležitosti 500. výročí od uzavření Svatováclavské smlouvy. Zasedání proběhne 26. září 2017 v prostorách Filozofické fakulty UK. Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti je 30. června 2017. Více v pozvánce.


Výjezdní zasedání ústavu

Kdo z pracovníků mohl a měl chuť, zúčastnil se ve dnech 7.-9. dubna výjezdního zasedání ústavu v malebné moravské pohraniční obci Čížov. Myslím, že zasedání se vydařilo a mělo smysl. Hovořili jsme především o dalším směřování ústavu, o přijímacím řízení, organizaci státních závěrečných zkoušek i o novém čtyřletém doktorském studiu. A také jsme podnikli malý výlet na rakouský hrad Hardegg.

Ivan Šedivý

Pokračování textu


Studentka naší katedry získala cenu Josefa Šusty

Ve dnech 6.–7. dubna 2017 proběhla v Českých Budějovicích Celostátní studentská vědecká konference “Historie 2016″. Ze soutěžících za ÚČD uspěla studentka magisterského studia Bc. Tereza Dufková, jejíž práce Cesta krále Václava IV. do Remeše roku 1398 získala 4. místo v celkovém pořadí 26 soutěžících. Práce, která vycházela z obhájené bakalářské práce vypracované pod vedením prof. Lenky Bobkové, bude otištěna spolu s dalšími devíti ve svazku Historie 2016.

Na závěr CSVK byla jako každoročně vyhlášena Cena Josefa Šusty pro práce studentů historie, kterou uděluje Sdružení historiků České republiky. V letošním 17. ročníku soutěže uspěla a cenu získala T. Dufková s uvedenou prací.


Za obzory revoluce v Rusku. Narativy, prostory, koncepce

Konference ke stému výročí událostí v Rusku se zaměří na jednotlivé vrstvy recepce, komemorace a performance revolučních myšlenek, obrazů a praxí v prostoru střední a východní Evropy.

Cílem konference bude nahlížet na revoluci z perspektivy její nejednoznačnosti v samotném počátku. Pozornost se bude soustředit na vývoj událostí v roce 1917, na střednědobé sociální a ekonomické důsledky revolučního roku a dlouhodobou rekonfiguraci mocenského a politického prostoru.

Call for papers