SZZK (magisterské) na Ústavu českých dějin

SZZK (magisterské) na Ústavu českých dějin

Obhajoby                       pondělí 28. ledna 2019
Ústní zkoušky                pondělí 28. ledna 2019

1. komise: místnost č. 201
Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., předseda
Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

UCHAZEČ:                            OBHAJOBA                    ÚSTNÍ  ZKOUŠKA           
Bc. Zdeněk  HANÁK              9:00 hod.                         9:45 hod.                          

2. komise: místnost č. 201
Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., předsedkyně
Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

UCHAZEČI:                            OBHAJOBA                  ÚSTNÍ  ZKOUŠKA         
Bc. Vojtěch  HRDLIČKA         11:00 hod.                     11:45 hod.
Bc. Veronika  MICZANOVÁ        —                               12:45 hod.

Upozornění
Uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem  !!!


Historie 2018/19 – celostátní studentská vědecká konference

Ve dnech 17. – 18. dubna 2019 se uskuteční v Brně, na Pedagogické fakultě MU, další ročník celostátní studentské vědecké konference, nazvané Historie 2018/19. Každá historická katedra či ústav může nominovat 2 účastníky (soutěžící) z řad studentů (nikoli doktorandů), kteří předloží svůj příspěvek v rozsahu max. 30 NS a představí jej 15 minutovým referátem a prezentací.
Zájemci o nominaci za ÚČD se mohou přihlásit do 15. 1. 2019 vč., po domluvě se svým vedoucím kvalifikační práce, na mailovou adresu: blanka.zilynska@ff.cuni.cz. Uveďte své jméno a téma příspěvku.
Ústavní nominační kolo proběhne na FF UK v Praze v týdnu od 28. ledna 2019. Zájemci obdrží informaci o termínu i detailech a podmínkách účasti.
Texty (max. 30 NS) se do soutěže posílají do 28. 2. 2019.
Statut soutěže k dispozici zde


Termíny na Ústavu českých dějin

Leden 2019

Státní zkouška magisterská (SZZK)
Obhajoby a SZZK-ústní   pondělí 28. 1. 2019

Jednou z podmínek úspěšného přihlášení je, že práce musí být vložena do SIS a odevzdána ve 2 exemplářích na sekretariát ÚČD nejpozději
                                       pondělí 7. 1. 2019 do 15:00 hod.

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)
                                       úterý 29. 1. 2019
Závaznou přihlášku je nutné podat na oddělení vědy + kopii přihlášky odevzdat na ÚČD.

Dílčí doktorandská zkouška
                                       úterý 29. 1. 2019
Závaznou přihlášku je třeba podat nejpozději do  pátku 11. 1. 2019.

Státní zkouška bakalářská (BZZK)
                                       pondělí 4. 2. 2019

V lednu 2019 je organizátorem BZZK Ústav hospodářských a sociálních dějin, kde je uchazeč povinen odevzdat bakalářskou práci (do 4. 1. 2019) a získá i potřebné informace.


Úspěch studentů Ústavu českých dějin FF UK

V letošním roce se dva studenti našeho ústavu řadí k vítězům prestižní soutěže, kterou vypisuje již 23 let město Sezimovo Ústí, Ceny Edvarda Beneše. Cenu 2. stupně získal Marek Melša za svou bakalářskou práci “Ing. Hugo Vavrečka – kapitoly ze života Baťova prvního rádce 1932-1952″, čestné uznání Vlastimil Ondrák za diplomovou práci “Pohotovostní prapory SNB v nasazení proti banderovcům”. Slavnostní předání proběhlo 26. října 2018

018_0968

018_0976

018_0987

 


Kolokvium Česká a lužická státnost

Společnost přátel Lužice a Ústav českých dějin zvou na kolokvium Česká a lužická státnost, komponovaný program ke 100. výročí konce 1. světové války a vzniku ČSR. Čas a místo konání: 10.11.2018 od 10 hodin v Lužickém semináři, U lužického semináře 13, Praha 1. Pozvánka