Stálo to za to? Pocta Vladimíru Kučerovi

Mělo smysl zakládat naši republiku? Diskusní večer nad knihou rozhovorů “Stálo to za to?” je věnován nedávno zesnulému moderátorovi cyklu Historie.cs Vladimíru Kučerovi. Středa 25.9. v 19 hod., Knihovna Václva Havla, Ostrovní 13, Praha 1. Pozvánka


ERASMUS – dodatečné výběrové řízení

Historické ústavy FFUK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají DODATEČNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STIPENDIJNÍ POBYTY  v rámci programu ERASMUS+ pro letní semestr akademického roku 2019/20. Ústní výběrové řízení proběhne ve čtvrtek 19. září 2019 v 15:00 v místnosti 302b. Kromě elektronické přihlášky je třeba odevzdat také tištěnou přihlášku, a to do středy 18. září 2019 na sekretariát ÚSD či ÚČD. Více informací zde


CARMEN – The Worldwide Medieval Network

Ve dnech 4. – 5. září 2019 se na FF UK bude konat každoroční setkání celosvětové sítě středověkých badatelů CARMEN (www.carmen-medieval.net). Ústav českých dějin je spolupořadatelem této akce. Program a podrobnější informace naleznete zde: http://www.carmen-medieval.net/cz/carmen-annual-meeting-in-prague-4-5-september-program-and-workshops-1404041668.html


Termíny na ÚČD – září 2019

Státní zkouška magisterská (SZZK)
Obhajoby    středa 11. září 2019
ústní SZZK   čtvrtek  12. září. 2019
Jednou z podmínek úspěšného přihlášení je (přihláška do 11. 7. 2019), že práce musí být vložena do SIS a odevzdána ve 2 exemplářích na sekretariát ÚČD nejpozději
                                       čtvrtek 15. srpna 2019 do 13:00 hod.

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)
                                       pátek 13. září 2019
Závaznou přihlášku je nutné podat na oddělení vědy + kopii přihlášky odevzdat na ÚČD.

Dílčí doktorandská zkouška
                                       pátek 13. září 2019
Závaznou přihlášku je třeba podat nejpozději do  pátku 30. 8. 2019.

Státní zkouška bakalářská (BZZK)
                                       pondělí 9. září 2019
                                       úterý     10. září 2019
Organizátorem zářijových bakalářských zkoušek je Ústav světových dějin, kde uchazeč předkládá a odevzdává  bakalářskou práci a případně získá  i potřebné informace.
Dle sdělení ÚSD je nutné bakalářskou práci odevzdat nejpozději do 12. srpna 2019 (pondělí).


Ceny Miroslava Ivanova za literaturu faktu

V rámci veletrhu Svět knihy byly předány Ceny Miroslava Ivanova za literaturu faktu. Mezi oceněnými byla v kategorii autorů do 39 let kniha Ať mohou přijeti (Academia, 2017) Jany Kasíkové, doktorandky ÚČD FFUK. Cenu obdržela rovněž kolektivní monografie Sláva republice! (Academia, MÚA, 2018), vzniklá z grantového projektu ÚČD FFUK a Masarykova ústavu, na níž se autorsky podíleli z ÚČD Pavel Horák, Miroslav Michela a Jana Čechurová, a dále monografie S Bohem za císaře a vlasť! (Academia, 2018), jejímž spoluautorem je Milan Hlavačka.


Cena Josefa Pekaře

Cenu Josefa Pekaře 2018 vyhlašují pro mladé historičky a historiky, kteří v době uzávěrky přihlášek nepřesáhli věk 35 let, výbor Sdružení historiků České republiky a výbor Pekařovy společnosti Českého ráje. Touto formou chtějí oceňovat nejlepší monografii z českých dějin v chronologickém záběru od středověku do současnosti. Uzávěrka 18. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře je 31. května 2019. Statut soutěže o Cenu J. Pekaře. Další informace.