Termíny na ustavu českých dějin

Termíny v září 2014 na ÚČD

Státní zkoušky magisterské (SZZK) v termínu:

 OBHAJOBY                                pondělí    15.9.2014

ÚSTNÍ STÁTNÍ  ZKOUŠKA         středa      17.9.2014

 Odevzdání 2x svázané diplomové práce na ÚČD 

ve dnech 28.7.- 30.7.2014 od 10h do 14h

Termín kontroly studijních povinností před státní zkouškou: do      27.8.2014                                               

Termín odevzdání závazné přihlášky    do    15.7.2014

 Pro další upřesnění (složení komisí, časový rozpis, uvedení místnosti) sledujte prosím, nástěnku a webové stránky ÚČD .

 Státní zkoušky bakalářské (BZK)   -   organizátorem je Ústavu světových dějin.

 Státní doktorské zkoušky (Ph.D.)                              středa         10.9.2014

závazná přihláška se odevzdává vždy na oddělení vědy  a to do:        31.7.2014      Opatření děkana č. 17/2013  čl. 11 odst. 1

 Dílčí doktorandské zkoušky                                        středa        10.9.2014 

  závazná přihláška na ÚČD                                        pondělí        1.9.2014


Odevzdávání diplomových prací na Ústavu českých dějin FF UK v červenci 2014

OZNÁMENÍ  PRO  STUDENTY 

Odevzdávání závěrečných prací na Ústavu českých dějin FF UK v červenci 2014 (tj. k zářijovým termínům obhajob a SZZK)

Na sekretariátu Ústavu českých dějin FF UK se svázané diplomové práce odevzdávají vzhledem k období dovolených výjimečně až ve dnech 28.–30. 7. 2014, a to vždy od 10h do 14 h. Před odevzdáním prací ve svázané, vytištěné podobě je třeba již práci v úplnosti podle fakultních předpisů zadat do  informačního systému nejpozději do 27. 7. 2014,  a to do 24.00h.

Elektronická přihláška k závěrečným zkouškám se podává nejpozději  do 15. 7. 2014.

Pro bakalářské zkoušky a odevzdávání bakalářských prací sledujte pokyny Ústavu světových dějin.


Škola vs. paměť?

Mezi školní výukou dějepisu a pamětí na úrovni rodiny, sociální skupiny či komunity vzniká ve středoevropských zemích potenciální napětí. Paměť jako koncept popisující pluralitu vztahování se k minulosti se prosadil jak v humanitních, tak sociálních vědách. Paměť v mnoha ohledech nahrazuje nebo doplňuje tradiční historické narativy. Konference se soustřeďuje na paměť z didaktické perspektivy. Jaká úskalí s sebou nese zapojení paměťové vrstvy do tradičních školních výkladových rámců? Jakým způsobem vrstva paměti vzniká, jaké jsou její zdroje? Jakou roli ve vytváření historického vědomí hraje rodinná paměť? Kde vznikají a kde naopak zanikají třecí plochy rodinného vzpomínání a dějepisného vyprávění? A jak se tato paměť projevuje přinejmenším ve školní výuce?

http://schoolxmemory.eu/