Médiévales

Česko-francouzský seminář  ÚČD připravil za finanční podpory FF UK řádné číslo prestižního francouzského časopisu Médiévales, analyzujícího širokou škálu českých pramenů 14. a 15. století (Médiévales 67, Histoires de Bohême). Svazek je věnován památce Jacquese Le Goffa a obsahuje studie Martina Nejedlého, Jaroslava Svátka, Jana Vojtíška, Václava Žůrka, Věry Vejrychové, Martina  Šorma, Sáry Vybíralové, Jana Biedermana a  Vojtěcha Bažanta. 0d 24. 3. bude k dispozici v Historickém kabinetu.


Státní rigorózní zkouška – PhDr.

Ústav českých dějin Vám oznamuje, že dne 24. dubna 2015 od 10:00 hod. se v místnosti č. 205 budou konat státní rigorózní zkoušky (PhDr.)

Uchazeči:

Mgr. Lukáš PÁTÝ 10:00 hod. obhajoba 10:45 hod. státní ústní rigorózní zkouška

Mgr. Petra PATEROVÁ 11:45 hod. obhajoba 12:30 hod. státní ústní rigorózní zkouška

Mgr. Zuzana RUŽKOVÁ – 13:30 hod. státní ústní rigorózní zkouška

Mgr. Jaroslava ŠKUDRNOVÁ – 14:30 hod. státní ústní rigorózní zkouška

Ing. Mgr. Luboš PÁŤAL, Ph.D.

Komise:

Prof. PhDr. Lenka Bobková – předsedkyně

Doc. Mgr. Marie Šedivá-Koldinská, Ph.D.

PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

Poznámka:

Uchazeč se m u s í dostavit ke zkoušce 15 min. před stanovenou hodinou !!!