Mezinárodní workshop spoluorganizovaný ÚČD FF UK

Koncept „národní indiference“ a jeho význam ve výzkumu historického vzniku národů a nacionalismu.

5. – 6. září 2016, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Hlavním tématem workshopu je jeden z klíčových problémů výzkumu historického vzniku národů a nacionalismu, totiž otázka zda, jak a kdy se „obyčejní lidé“ začali identifikovat s určitým národem.

Pokračování textu