UPOZORNĚNÍ

“Na základě interní dohody budou v LS 2014/2015 předmět Základní problémy studia 19. a 20. století II zkoušet pouze prof. Ivan Šedivý a Dr. Miroslav Michela. Prof. J. Rychlík tento předmět zkoušet nebude. Z tohoto důvodu prof. J. Rychlík ruší zkoušku z tohoto předmětu vypsanou na den 1. června 2015 v Masarykově ústavu a rchívu, Na Florenci 3, Praha 1 od 15. hod.”


Sdělení studentům ÚČD FF UK

Rozhodnutím děkanky z 1. 4. 2015 o organizační změně na Ústavu českých dějin bylo k 1. 7. 2015 zrušeno jedno pracovní místo akademického pracovníka na pozici „profesor“ se specializací na české dějiny raného novověku s rozsahem délky týdenní pracovní doby 40 hodin týdně, aktuálně obsazené prof. PhDr. Jaroslavem Čechurou, DrSc., a jedno pracovní místo akademického pracovníka na pozici „odborný asistent“ se specializací na české dějiny 19. a 20. století s rozsahem délky týdenní pracovní doby 20 hodin týdně, aktuálně obsazené PhDr. Lubošem Velkem, PhD. Toto opatření vychází jak z evaluace ústavu koncem minulého roku, tak z nepříznivé ekonomické situace ústavu.

Pokračování textu