KOMISE k dílčí doktorandské zkoušce 25/4.

od 8:30 hod. v místnosti č.  211

 1/ komise: prof. PhDr.  Zdeněk Beneš, CSc. – předseda

                  PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

                  PhDr. Michal Kopeček, PhD.

      Uchazeči:

                  PhDr. Ondřej  BASTL – oborová zkouška

                  Mgr. Kateřina  DUFKOVÁ  – oborová zkouška

                  Mgr. Ondřej  PODAVKA -  oborová zkouška

                  Mgr. Tomáš DUFKA -  zkouška z Teorie a metodologie historické vědy

                  Mgr. David  PAVLÁT – prezentace výsledků doktorské práce

Poznámka: Uchazeč se  m u s í  dostavit  ke  zkoušce  20 min. před stanovenou  hodinou  !!!


Termíny na ústavu českých dějin

Státní zkoušky magisterské (SZZK) v termínu:

Obhajoby: pondělí 26.5.204
Ústní zkouška: středa 28.5.2014

Odevzdání 2x svázané diplomové práce na ÚČD nejpozději v úterý 22.4.2014
Termín kontroly studijních povinností před státní zkouškou do 18.5.201
Termín odevzdání závazné přihlášky do 21.4.2014

Pro další upřesnění (složení komisí, časový ropzis, uvedení místností) sledujte prosím nástěnku a webové stránky ÚČD.

Státní zkoušky bakalářské (BZK)v termínu 16.6.2014-17.6.2014

Odevzdání 2x svázané bakalářské práce na ÚČD nejpozději v pondělí 12.5.2014
Termín kontroly studijní povinností před státní zkouškou do 4.6.2014
Termín odevzdání závažné přihlášky do 12.5.2014

Pro další upřesnění (složení komisí, časový ropzis, uvedení místností) sledujte prosím nástěnku a webové stránky ÚČD.

Státní doktorské zkoušky (Ph.D.) pátek 30.5.2014

závazná přihláška se odevzdává vždy na oddělení vědy a to do 30.3.2014
Opatření děkana č. 17/2013 čl. 11 odst. 1

Dílčí doktorandské zkoušky pátek 30.5.2014

závazná přihláška na ÚČD do úterý 20.5.2014


Státní rigorózní zkouška – PhDr.

Ústav českých dějin Vám oznamuje, že dne 25.4.2014 od  9:00 hod. se v místnosti č. 208  budou konat státní rigorózní zkoušky (PhDr.)

Uchazeči:

09:00 h obhajoba  Mgr. MICHAL  BENDA  09:30 h státní ústní rigorózní zkouška
10:30 h  obhajoba  JAN BRUHA                   11:00 h státní ústní rigorózní zkouška    

STÁTNÍ ÚSTNÍ RIGORÓZNÍ ZKOUŠKA:

12:00   Mgr. HANA ŽELEZNÁ
13:00   Mgr. ZUZANA  RUŽKOVÁ
14:00   Mgr. TOMÁŠ  ZOUZAL

Komise:     Doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D. -  předseda
členové:    Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
                   PhDr. Luboš Velek, Ph.D.

Poznámka:
První uchazeč se dostaví v 8.45h a ostatní se  m u s í  dostavit ke zkoušce 1 hod. před stanovenou hodinou!!!


ERASMUS – výběrové řízení

Přehled pobytů Erasmus a podmínky výběrového řízení pro akademický rok 2014/2015. Přihlášky se podávají na sekretariátu Ústavu světových dějin. Více informací zde.


Workshop pro studenty o souvislostech EU-integrace a menšinových konfliktů.

Příloha

Ve dnech 13.-14.3.2014 proběhne na Eötvös Loránd University v Budapešti workshop pro studenty ze středoevropských států o souvislostech EU-integrace a menšinových konfliktů. Akci organizuje Antall József Knowledge Centre. Zájemci se mohou přihlásit do 7. 2.2014. Workshop bude veden v anglickém jazyce. Cestovní výlohy, ubytování a stravu hradí organizátor. Více informací naleznete v příloze.


Zapojení ÚČD do mezinárodního projektu Die Transformation von ‘Mitteleuropa’.

Příloha

Ústav českých dějin je zapojen do mezinárodního projektu Die Transformation von ”Mitteleuropa”. Identitätspolitiken und Erinnerungskonstruktionen vor und nach dem Ersten Weltkrieg v rámci Erasmus Intensive Program. Vedle Ústavu českých dějin se projektu účastní rovněž studenti a doktorandi Debreceni Egyetem, Univerzity Komenského v Bratislavě a Universität Wien. Pracovní program akce k nahlédnutí.


České dějiny v evropském kontextu – upřesnění ohledně atestace.

Předmět “České dějiny v evropském kontextu” bude atestován až po skončení letního semestru 2013/2014. Za zimní semestr 2013/2014 tento předmět atestován není (údaj o zápočtu na konci zimního semestru byl do rozpisu přednášek omylem převzat ze starší verze akreditace). Za chybu se omlouváme. Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. + Doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D.


Oznámení ředitele ÚČD FF UK doktorandům

Příloha

Vážené doktorandky, vážení doktorandi ÚČD, nezapomeňte, prosím, na Vaši povinnost každoročně vykazovat Vaši publikační činnost ve fakultním systému, viz OBD. Návod, jak v OBD pracovat, najdete v příloženém manuálu. V případě nejasností kontaktuje paní Kalendovskou (iva.kalendovska@ff.cuni.cz). Uzávěrka zadání prací, publikovaných v roce 2013, je 3.3.2014. Nezapomeňte tyto výstupy zadat do OBD pod číslem projektu specifického výzkumu, do kterého je ÚČD zapojen: 267104 “Dějinný vývoj regionů II”.


Fórum věda bez hranic.

Příloha

Již pošesté hledá Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) studenty/studentky, absolventy/absolventky, pracovníky a pracovnice angažující se v univerzitních projektech, kteří by své práce představili na fóru „Věda bez hranic“. Fórum zajímavých přednášek a podnětných diskuzí se bude konat ve čtvrtek 24. 4. 2014 od 13 hod. v CeBB v Schönsee. Studující i absolventi českých a německých univerzit jsou zváni k účasti na fóru jako hosté nebo jako referenti. Mladí vědci budou mít cca 20 min. na představení svých projektů. Po každé prezentaci budou následovat otázky z publika a otevřená diskuze. Celá akce bude simultánně tlumočena. Díky fóru „Věda bez hranic” může široká veřejnost nahlédnout do aktuálních výzkumných projektů s přeshraniční tematikou. Také v roce 2014 se fórum koná za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti. Cestovní náklady mohou být referentům proplaceny. Další informace viz příloha a dále na www.bbkult.net .


Nabídka evropské dobrovolné služby.

Příloha

Spolek Bavaria Bohemia e.V., zřizovatel Centra Bavaria Bohemia v Schönsee (Bavorsko), nabízí od července 2014 do června 2015 místo dobrovolníka v rámci Evropské dobrovolné služby v přeshraničním česko-bavorském projektu. Uzávěrka přihlášek do 1.3.2014. Podrobnosti v příloze. Dále spolek Bavaria Bohemia nabízí možnost zahraniční stáže v Německu v oblasti přeshraničních kulturních projektů. Podrobnosti v příloze.