Celostátní vědecká studentská konference – Historie 2016

Ve dnech 6.–7. dubna 2017 se uskuteční v Českých Budějovicích další ročník celostátní studentské vědecké konference, nazvané Historie 2016. Každá historická katedra či ústav může nominovat 2 účastníky (soutěžící) z řad studentů (nikoli doktorandů), kteří předloží svůj příspěvek v rozsahu max. 30 NS a představí jej 15 minutovým referátem a prezentací.

Zájemci o nominaci za ÚČD se mohou přihlásit do 21. 12. 2016 vč., po domluvě se svým vedoucím kvalifikační práce, na mailovou adresu: blanka.zilynska@ff.cuni.cz. Uveďte své jméno a téma příspěvku.

Ústavní nominační kolo proběhne na FF UK v Praze kolem 18. ledna 2017. Zájemci budou do konce roku informováni o detailech a podmínkách účasti.

Statut soutěže k dispozici zde.


Spolupráce s Historickým ústavem AV ČR

Filozofická fakulta a HÚ AV ČR, v.v.i. uzavřely smlouvu o spolupráci mezi Ústavem českých dějin a Historickým ústavem.Smlouva navazuje na předchozí smlouvu o pedagogické spolupráci, rozšiřuje ji však o spolupráci v oblasti vědy a vzájemné informovanosti. Věříme, že spolupráce a kooperace UK a Akademie věd je správným  směrem rozvoje fakultní pedagogiky a vědy.       Ivan Šedivý

 


Cena Edvarda Beneše

Cenu Edvarda Beneše 1. stupně v oboru historie, kterou vypisuje každoročně město Sezimovo Ústí a odborně garantuje Společnost Edvarda Beneše, získal letos absolvent magisterského navazujícího studia oboru České dějiny v evropském kontextu Mgr. Ladislav Futtera.

 

Pokračování textu


Pocta pro prof. Roberta Kvačka

Dne 21. října 2016 byl prof. PhDr. Robertu Kvačkovi, CSc. udělen při slavnostním zasedání Vědecké rady Univerzity Pardubice titul “doctor honoris causa”.