Zrušení provozu sekretariátu!

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
vzhledem k přijatým opatřením a epidemiologické situaci se s okamžitou platností ruší oznámené čtvrteční úřední hodiny ústavu. V případě nutnosti nás kontaktujte prosím mailem či telefonicky.
Děkujeme za pochopení
Ivan Šedivý, ředitel ÚČD


Důležité upozornění!

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
vedení ÚČD FF UK sděluje vzhledem k epidemiologické situaci a v souvislosti s rozhodnutím rektora UK a děkana FF UK, že:
1/ až do odvolání jsou zrušeny osobní konzultace vyučujících se studenty na pracovišti.
Kontaktujte prosím vyučující mailem a ve skutečně naléhavých případech je samozřejmě možné domluvit osobní schůzku.
2/ Úřední hodiny sekretariátu ÚČD budou omezeny na čtvrtky od 10 hodin do 13 hodin
Opět v naléhavých případech kontaktuje vedení ústavu ÚČD nebo paní Jelínkovou (mobil 723 710 268 nebo mail: tatana.jelinkova@ff.cuni.cz).

S přáním pevného zdraví
Ivan Šedivý, ředitel ÚČD


Termíny na Ústavu českých dějin: květen / červen 2020

Státní zkouška magisterská (SZZK)
Obhajoby a ústní SZZK   středa  27. května 2020
                                          čtvrtek 28. května 2020

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)
                                         pátek  29. května 2020
Závaznou přihlášku je nutné podat na oddělení vědy + kopii přihlášky odevzdat na ÚČD.

Dílčí doktorandská zkouška
                                         pátek   29. května 2020
Závaznou přihlášku je třeba podat nejpozději do  středy 15. května 2020.

Státní zkouška bakalářská (BZZK)
                                         pondělí 15. června 2020
                                         úterý     16. června 2020


Výběrové řízení ERASMUS+

Historické ústavy FFUK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA
STIPENDIJNÍ POBYTY v rámci programu ERASMUS+ pro akademický rok 2020/21.
Výběrové řízení proběhne v úterý 10. března 2020 ve 14:00 v místnosti 209.
Tištěné přihlášky je možné odevzdat do pátku 6. března 2020 na sekretariátu
ÚSD či ÚČD. Podrobné imformace zde.


Dílčí doktorandské zkoušky

Ústav českých dějin oznamuje, že dne 7. února 2020 (pátek) se konají dílčí doktorandské zkoušky.       

1. komise  místnost č. 208, od 9:00 hodin
Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., předseda
Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Uchazeči:
9:00 hod.: Mgr. Jan Jiráň – oborová zkouška

10:00 hod.: Mgr. Vlastimil Ondrák – oborová zkouška
11:00 hod.: Mgr. Michal Cáp – oborová zkouška
12:00 hod.: Mgr. Tomáš Richter – oborová zkouška

Upozornění
Uchazeč se musí dostavit ke zkoušce 20 minut přes stanovenou hodinou !

2. komise  místnost č. 211, od 9:00 hodin
Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., předsedkyně
Prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.
Mgr. Jakub Izdný, Ph.D.

Uchazeči:
9:00 hod.: Mgr. Tereza Dufková – oborová zkouška
10:00 hod.: Mgr. Arthur Hugo Pérodeau – oborová zkouška
11:00 hod.: Mgr. Martin Severýn – oborová zkouška

Upozornění
Uchazeč se musí dostavit ke zkoušce 20 minut přes stanovenou hodinou !


Celostátní studentská vědecká konference Historie 2020

Celostátní studentská vědecká konference – Historie 2020 se uskuteční ve dnech 23. – 24. dubna 2020 v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Hybernská 3, 116 42 Praha 1 (Šporkův palác). Na konferenci jsou prezentovány dosud nepublikované původní studentské vědecké práce, kterými mohou být práce semestrální či ročníkové, ale též části obhájených bakalářských prací nebo rozpracovaných diplomových prací. Soutěž je určena studentům bakalářského a magisterského studia, účast doktorandů není možná. Zájem o účast na interním kole konaném na Ústavu českých dějin je třeba oznámit svému školiteli a následně garantovi CSVK (Jakub Izdný) do 15. ledna 2020. Z tohoto předkola budou vybráni dva uchazeči jako reprezentanti ÚČD do celostátního kola. V přihlášce zájemci uvedou název práce, svého školitele a stručnou anotaci (max. 300 znaků). Interní kolo proběhne 29. ledna 2020 v 10 hodin v místnosti 201. Statuta CSVK a Pozvánka na interní kolo CSVK

Těšíme se na Vaši účast!


Aktuální termíny na Ústavu českých dějin

Termíny: leden – únor 2019

Státní zkouška magisterská (SZZK)
Obhajoby a SZZK-ústní   úterý    28. ledna. 2020
Jednou z podmínek úspěšného přihlášení je (přihláška do 6. 12. 2020), že práce musí být vložena do SIS a odevzdána ve 2 exemplářích na sekretariátu ÚČD nejpozději
                                       úterý 7. ledna 2020 do 14:00 hod.

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)
                                       pátek 7. února 2020
Závaznou přihlášku je nutné podat na oddělení vědy + kopii přihlášky odevzdat na ÚČD.

Dílčí doktorandská zkouška
                                       pátek 7. února 2020
Závaznou přihlášku je třeba podat nejpozději do  středy 15. ledna 2020.

Státní zkouška bakalářská (BZZK)
                                       pondělí 27. ledna 2020
                                       úterý     28. ledna 2020
Organizátorem lednových bakalářských zkoušek je Ústav hospodářských a sociálních dějin, kde uchazeč předkládá a odevzdává  bakalářskou práci a případně získá  i potřebné informace.
Dle sdělení ÚHSD je nutné bakalářskou práci odevzdat nejpozději v
                                       pátek 3. ledna 2020.

V Praze 16. 12. 2019

T. Jelínková