Státní doktorské zkoušky Ph.D. konané 6.února 2015

Ústav českých dějin Vám oznamuje, že dne 6. 2. 2015 od 9,00 hod.

v místnosti č. 208 se konají státní doktorské zkoušky (Ph.D.).

1. Komise: Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. – předseda

                    Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

                    Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. 

uchazeči: 

9:00 hod. Mgr. Michal MACHÁČEK

10:00 hod. Mgr. Jaroslav PINKAS  

11:00 hod. Mgr. Václav JANOŠČÍK

Poznámka: Uchazeč se m u s í dostavit ke zkoušce 15 min. před stanovenou hodinou !!!

 

2. Komise: Doc. PhDr. Martin Nejedlý, Dr. – předseda

                   PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.

                   Doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.              

uchazeči: 

9:00 hod. Mgr. Pavel KOTAU

10:00 hod. Mgr. Bc. Martin ŽEMLIČKA

11:00 hod. Mgr. Bc. Lucie MICHKOVÁ

Poznámka: Uchazeč se m u s í dostavit ke zkoušce 15 min. před stanovenou hodinou !!!


Magisterské státní zkoušky (SZZk) na ÚČD

SZZk magisterské   na Ústavu českých dějin

 Obhajoby – pondělí 2.2.2015 v míst.č. 201

Ústní zkoušky – středa 4.2.2015  v míst. č. 201 

KOMISE:

Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. – předseda

Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.

Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.

 uchazeči:

OBHAJOBA   2. února 2015                                         ústní SZZk 4. února 2015

9:00 hod.     Kateřina SLÁMOVÁ                                               9:00 hod.

9:45 hod.     Markéta BENDLOVÁ                                            10:00 hod.

10:30 hod.     Petr BORL                                                            11:00 hod.

11:15 hod.     Adéla HONČOVÁ                                                 12:00 hod.

12:00 hod.     Petr MATĚJČEK                                                   13:00 hod.      

 Upozornění

První uchazeč je povinný se dostavit v 8:30 hod.

Ostatní uchazeči se dostaví vždy hodinu před stanoveným časem !!!


Vyhlášení studentské soutěže Historie 2014

Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci vyhlašuje studentskou soutěž Historie 2014, která proběhne ve dnech 23. a 24. dubna 2015.
Zúčastnit se jí mohou studenti bakalářských a magisterských cyklů. Název a anotaci soutěžního textu je nutné zaslat  do 10. 1. 2015 na emailovou adresu: Blanka.Zilynska@ff.cuni.cz .
Z přihlášených prací budou 22. ledna 2015, na základě 10-15 min. prezentace, vybrány dvě. Text práce není nutné posílat.
Následně do 28. února musejí dva vybraní reprezentanti zaslat finální verzi textu s přiloženým posudkem školitele na Technickou univerzitu v Liberci. závěrečné kolo soutěže. Více informací naleznete v přiloženém textu.

pozvanka-lbc2015   a   STATUT-CSVK2014-LBC


Termíny Ústavu českých dějin FF UK v únoru 2015

TERMÍNY   na ÚSTAVU ČESKÝCH DĚJIN

(únor 2015)

Státní závěrečná zkouška (SZZk) – magisterské:

OBHAJOBY           pondělí 2. února 2015                                                      

SZZK-ústní            středa   4. února 2015

Jednou z podmínek přihlášení je, že práce m u s í být před odevzdáním vytištěného a svázaného exempláře vložena do SIS, a to do 19. prosince, do 12.00.

 Státní doktorská zkouška (Ph.D.)      

pátek 6. února 2015

závazná přihláška přes oddělení vědy (termín byl do 10. prosince 2015)                  

Dílčí doktorandská zkouška  

pátek     6. února 2015            

závaznou přihlášku je třeba podat do pátku 23. ledna 2015

Bakalářské zkoušky v únoru 2015

zajištuje Ústav hospodářských a sociálních dějin, termín konání 9. února

Případné dotazy zodpoví ÚHSD.

  V Praze, 15. prosince 2014

Taťána Jelínková, ÚČD