Provoz sekretariátu

V současné době až do odvolání je provoz sekretariátu vždy ve středu od 12 do 15 hodin. V naléhavých případech kontaktujte paní T. Jelínkovou mailem (Tatana.Jelinkova@ff.cuni.cz). Děkujeme za pochopení.


Státní bakalářské zkoušky

Ústav českých dějin oznamuje, že dne 15. června 2020 se konají státní bakalářské zkoušky a obhajoby (BZZK).   

1. komise:
Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., předseda
Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D.

Uchazeči:
Karel Houška
Barbora Krulichová
Klára  Suldovská  – pouze ústní zkouška

2. komise:
Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D., předseda
PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.
Mgr. Lucie Dušková, Ph.D.

Uchazeči:
Philipp-Jakob Fischer
Anna Pichnerová
Tomáš Král  – pouze ústní zkouška

3. komise:
Doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D., předseda

PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
PhDr. Marcela Hennlichová, Ph.D.

Uchazeči:
Branislav Balogh
Matěj Goláň
Kateřina Štrofová

Prosíme sledujte web a nástěnku ÚČD. Místnost a časový rozpis bude včas vyvěšen.


Magisterské státní zkoušky (SZZK)

Ústav českých dějin oznamuje, že dne 17. června 2020 se konají magisterské státní zkoušky (SZZK).       

1. komise:
Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., předsedkyně
PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.

Uchazeči:
Zdislava Cekotová
Stanislav Ulman

2. komise:
Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., předseda
Doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.

Uchazeči:
Tereza  Uvízlová
Aneta Peterková
David Mláka

3. komise:
Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., předseda

Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.

Uchazeči:
Marek Hofman
Anna Ježková
Veronika Kršková
David Smrček

Prosíme sledujte web a nástěnku ÚČD. Místnost a časový rozpis bude včas vyvěšen.


Dílčí doktorandské zkoušky

Ústav českých dějin oznamuje, že dne 29. května 2020 se konají dílčí doktorandské zkoušky.       

Komise:
Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D., předsedkyně
Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.

Uchazeči:
Mgr. Martin Dolejský
Mgr. Tomáš Richter

Prosím sledujte web ÚČD. Místnost a čas konání zkoušky bude včas upřesněn.


Stipendia Ceepus “Shared History of Central Europe”

Tento rok je možné požádat o stipendium v rámci sítě Ceepus “Shared History of Central Europe”. V zimním semestru je možné nastoupit na mobilitu až od listopadu 2020. Zájemci o mobility musí nahlásit dr. M. Michelovi do 14. 5. 2020 tyto údaje:
1. jméno studenta/vyučujícího
2. požadovanou destinaci mobility sítě Ceepus (Sarajevo, Ostrava, Zadar, Eger, Podgorica, Skopje, Katowice, Cluj-Napoca, Novi Sad, Koper, Banská Bystrica)
3. období mobility (zimní nebo letní semestr akademického roku 2020/2021)
4. emailový kontakt
Upřednostňované budou především kratší 1-měsíční mobility, které souvisí s řešením bakalářských, magisterských a doktorandských prací (konzultace, výzkum v knihovnách/archivech apod.). Pro pedagogy platí povinnost realizovat v rámci stipendia mobilitu v délce 5 dní (včetně cesty). Aktuální výši stipendií si ověříte na www.ceepus.info pod jednotlivými národními vlajkami.
Žádosti doručte prosím na adresu miroslav.michela@ff.cuni.cz (do předmětu vložit: Mobility – Ceepus).


BZZK a SZZK – upřesnění termínů a podmínek odevzdání !

Státní zkoušky bakalářské z oboru historie pořádá ve dnech 15. a 16. června 2020 Ústav českých dějin. Závaznou přihlášku ke Státní bakalářské zkoušce odevzdávejte elektronicky do 7. května 2020. Sledujte web ÚČD! Do pondělí 25. května 2020 je třeba  elektronicky vložit bakalářskou práci do SIS. O vložení bakalářské práce informujte paní T. Jelínkovou z ÚČD prostřednictvím e-mailu (tatana.jelinkova@ff.cuni.cz), v němž prosím uveďte své kontaktní údaje (e-mail a telefonní číslo) a jméno vedoucího práce. Práce se nepředkládá vytištěná.

Státní zkoušky magisterské se na ÚČD konají  17.6.2020. Závaznou přihlášku ke Státní magisterské zkoušce odevzdávejte elektronicky do 7. května 2020 Sledujte web ÚČD! Do středy 27. května 2020 je třeba elektronicky vložit diplomovou práci do SIS. O vložení diplomové práce informujte paní T. Jelínkovou prostřednictvím e-mailu (tatana.jelinkova@ff.cuni.cz), v němž prosím uveďte své kontaktní údaje (e-mail a telefonní číslo) a jméno vedoucího práce. Práce se nepředkládá vytištěná.

 


Důležité upozornění!

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
vedení ÚČD FF UK sděluje vzhledem k epidemiologické situaci a v souvislosti s rozhodnutím rektora UK a děkana FF UK, že:
1/ až do odvolání jsou zrušeny osobní konzultace vyučujících se studenty na pracovišti.
Kontaktujte prosím vyučující mailem a ve skutečně naléhavých případech je samozřejmě možné domluvit osobní schůzku.
2/ Úřední hodiny sekretariátu ÚČD budou omezeny na čtvrtky od 10 hodin do 13 hodin
Opět v naléhavých případech kontaktuje vedení ústavu ÚČD nebo paní Jelínkovou (mobil 723 710 268 nebo mail: tatana.jelinkova@ff.cuni.cz).

S přáním pevného zdraví
Ivan Šedivý, ředitel ÚČD


Termíny na Ústavu českých dějin: květen / červen 2020

Vzhledem k současné situaci epidemie je možné, že se termíny budou nadále měnit!

Státní zkouška magisterská (SZZK)
Obhajoby a ústní SZZK   středa  17. června 2020
Závazný termín pro odevzdání diplomové práce včetně vložení do SISu je stanoven nejpozději na středu 27. května. Způsob předání diplomové práce bude ještě upřesněn.

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)
                                         pátek  29. května 2020
Závaznou přihlášku je nutné podat na oddělení vědy + kopii přihlášky odevzdat na ÚČD.

Dílčí doktorandská zkouška
                                         pátek   29. května 2020
Závaznou přihlášku je třeba podat nejpozději do  středy 15. května 2020.

Státní zkouška bakalářská (BZZK)
                                         pondělí 15. června 2020
                                         úterý     16. června 2020
Závazný termín pro odevzdání bakalářské práce včetně vložení do SISu je stanoven nejpozději na pondělí 25. května. Způsob předání bakalářské práce bude ještě upřesněn.