Seminář „Nově objevený zlomek korespondence vyslanců Václava IV“

Ústav českých dějin FF UK zve všechny zájemce na mimořádný seminář v rámci předmětu „Král a ti druzí“, který povede náš host z Masarykovy univerzity v Brně Mgr. Ondřej Schmidt na téma „Nově objevený zlomek korespondence milánských vyslanců ze dvora Václava IV. a možnosti jeho využití“. Seminář se koná 11. prosince 2018 v hlavní budově FF v učebně č. 201. Všichni zájemci a hosté jsou srdečně zváni. Pozvánka


Státní rigorózní zkouška (PhDr.)

Ústav českých dějin oznamuje, že dne 29. listopadu 2019 od 9:00 se konají v místnosti č. 201 státní doktorské zkoušky (PhDr.).       

Komise
Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D., předsedkyně

Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
PhDr. Jan Randák, Ph.D.

Uchazeči
09:00: Mgr. Roman Faů
10:00: Mgr. Filip Binder
  

Upozornění
Uchazeč se musí dostavit ke zkoušce 15 min. před stanovenou hodinou !!!


Přednáška: Mezi celní unií a občanskou válkou

Společnost Edvarda Beneše, Národní archiv a Ústav českých dějin FF UK zvou na přednášku “Mezi celní unií a občanskou válkou. Československo-rakouské vztahy v letech 1931-1934″, kterou prosloví PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D. Datum a místo konání: středa 9. října 2019 od 17:30 na Filozofické fakultě UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost č. 200. Pozvánka


Prof. Ivan Šedivý převzal pamětní medaili Univerzity Karlovy

Ředitel Ústavu českých dějin FF UK prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. převzal ve čtvrtek 26. září 2019 stříbrnou pamětní medaili Univerzity Karlovy. Tohoto významného ocenění se mu dostalo za celoživotní badatelský přínos na poli českých dějin, kultivaci akademického prostředí a skvělou organizační práci, kterou se zasloužil o rozvoj Univerzity Karlovy.


Stálo to za to? Pocta Vladimíru Kučerovi

Mělo smysl zakládat naši republiku? Diskusní večer nad knihou rozhovorů “Stálo to za to?” je věnován nedávno zesnulému moderátorovi cyklu Historie.cs Vladimíru Kučerovi. Středa 25.9. v 19 hod., Knihovna Václva Havla, Ostrovní 13, Praha 1. Pozvánka


ERASMUS – dodatečné výběrové řízení

Historické ústavy FFUK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají DODATEČNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STIPENDIJNÍ POBYTY  v rámci programu ERASMUS+ pro letní semestr akademického roku 2019/20. Ústní výběrové řízení proběhne ve čtvrtek 19. září 2019 v 15:00 v místnosti 302b. Kromě elektronické přihlášky je třeba odevzdat také tištěnou přihlášku, a to do středy 18. září 2019 na sekretariát ÚSD či ÚČD. Více informací zde