Sdělení prof. Rychlíka, DrSc.

“Vzhledem k nedostatku učeben na FF UK bude prof. J. Rychlík zkoušet v Masarykově ústavu a archívu, Na Florenci 3, Praha 1 (2. patro), v místnosti, kde má normálně konzultace, a sice v pondělí 25. května od 13. hod. a ve středu 27. května od 9. hod české dějiny moderní, 1. června od 13 hod. Československo a střední Evropa a od 15 hod. základní problémy studia moderních dějin II. Jednoltivé termíny jsou též uvedeny v SISu.V uvedených termínech bude prof. Rychlík v MÚA též udělovat zápočty a kolokvia.”


Sdělení studentům ÚČD FF UK

Rozhodnutím děkanky z 1. 4. 2015 o organizační změně na Ústavu českých dějin bylo k 1. 7. 2015 zrušeno jedno pracovní místo akademického pracovníka na pozici „profesor“ se specializací na české dějiny raného novověku s rozsahem délky týdenní pracovní doby 40 hodin týdně, aktuálně obsazené prof. PhDr. Jaroslavem Čechurou, DrSc., a jedno pracovní místo akademického pracovníka na pozici „odborný asistent“ se specializací na české dějiny 19. a 20. století s rozsahem délky týdenní pracovní doby 20 hodin týdně, aktuálně obsazené PhDr. Lubošem Velkem, PhD. Toto opatření vychází jak z evaluace ústavu koncem minulého roku, tak z nepříznivé ekonomické situace ústavu.

Pokračování textu