Oznámení

Oznámení

 

Pravidelný provoz sekretariátu Ústavu českých dějin FF UK bude obnoven 3. září 2015, tj. od 9.00–16.00 a dále v obvyklých úředních hodinách.

 

S pozdravy

 

Taťána Jelínková – Jan Zdichynec

 


Magisterské státní zkoušky v září 2015

Rozpis magisterských zkoušek v září 2015

  1. září 2015 od 9.00 hodin obhajoby.
  2. září 2015 od 9.00 hodin státní zkouška.

 

Časový harmonogram bude možné upřesnit až po 2. září, až bude znám přesný počet uchazečů (vzhledem k zatím nedokončenému uzavírání studijních povinností).

 

  1. komise

předsedkyně: Mgr. Doc. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D.

PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.

Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.

 

Jitka Friedlová

Anna Košátková

Matouš Vanča

Helena Chalupová

Eva Jarošová

Klára Andresová

 

  1. komise

předseda: Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.

Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

 

Petr Dörner

Radka Behenská

Jana Kasíková

Pavel Walter

Marie Pultarová

Manuela Hrajnohová

 

  1. komise

předseda: Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.

Doc. PhDr. Magdalena Pokorná, CSc.

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

 

            Jan Rousek

            Radek Valenta

            Veronika Srbová

            Pavel Muchka

            Petr Matějček

            Michal Kurz

 

 

 

 


UPOZORNĚNÍ

“Na základě interní dohody budou v LS 2014/2015 předmět Základní problémy studia 19. a 20. století II zkoušet pouze prof. Ivan Šedivý a Dr. Miroslav Michela. Prof. J. Rychlík tento předmět zkoušet nebude. Z tohoto důvodu prof. J. Rychlík ruší zkoušku z tohoto předmětu vypsanou na den 1. června 2015 v Masarykově ústavu a rchívu, Na Florenci 3, Praha 1 od 15. hod.”


Sdělení studentům ÚČD FF UK

Rozhodnutím děkanky z 1. 4. 2015 o organizační změně na Ústavu českých dějin bylo k 1. 7. 2015 zrušeno jedno pracovní místo akademického pracovníka na pozici „profesor“ se specializací na české dějiny raného novověku s rozsahem délky týdenní pracovní doby 40 hodin týdně, aktuálně obsazené prof. PhDr. Jaroslavem Čechurou, DrSc., a jedno pracovní místo akademického pracovníka na pozici „odborný asistent“ se specializací na české dějiny 19. a 20. století s rozsahem délky týdenní pracovní doby 20 hodin týdně, aktuálně obsazené PhDr. Lubošem Velkem, PhD. Toto opatření vychází jak z evaluace ústavu koncem minulého roku, tak z nepříznivé ekonomické situace ústavu.

Pokračování textu