Oznámení k odevzdávání diplomových prací

OZNÁMENÍ PRO STUDENTY

Odevzdávání závěrečných prací na Ústavu českých dějin FF UK v prosinci 2014 (tj. k únorovým termínům obhajob a SZZK).Na sekretariátu Ústavu českých dějin FF UK se svázané diplomové práce odevzdávají do 19. 12. 2014 (do 12ti hodin), vždy v úředních hodinách. Před odevzdáním prací ve svázané, vytištěné podobě je třeba již práci v úplnosti podle fakultních předpisů zadat do informačního systému, nejpozději tedy do 19. 12. 2014, do 12.00 hod.

Elektronická přihláška k závěrečným zkouškám se podává nejpozději do 12. 12. 2014.

Pro bakalářské zkoušky a odevzdávání bakalářských prací sledujte pokyny Ústavu hospodářských a sociálních dějin.


Rigorózní řízení 28/11.2014 od 9:00 hod.

Státní rigorózní zkouška   –  PhDr.

Ústav českých dějin Vám oznamuje, že dne 28. listopadu 2014 od 9 hod. se v místnosti č. 208 budou konat státní rigorózní zkoušky (PhDr.) Uchazeči:

Mgr. Josef Nožička                 –                               9:00 hod. státní ústní rigorózní zkouška

Mgr. Marek Brčák       10:00 hod. obhajoba          10:45 hod. státní ústní rigorózní zkouška

Mgr. Michal Benda               –                               11:45 hod. státní ústní rigorózní zkouška

Komise:

Doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D. – předsedkyně

Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.

PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

 

Poznámka:

Uchazeč se m u s í dostavit ke zkoušce 15 min. před stanovenou hodinou !!!

Studenti, kteří se hlásí k rigorózní zkoušce (PhDr.) na Ústavu českých dějin, jsou povinni podat dvě přihlášky. Jednak na Oddělení přijímacího řízení (k rukám paní Budkové), jednak na konkrétní termín na sekretariátu Ústavu českých dějin, u paní T. Jelínkové. Děkujeme za pochopení.

http://www.ff.cuni.cz/studium/dalsi-vzdelavani/rigorozni-rizeni-2/


Upozornění

Studenti si mohou zapsat jako výběrovou přednášku kurs Dějiny vědeckého myšlení
(čt 10:50-12:30 v místnosti 301, přednáší doc. Daniela Tinková), který dosud figuroval jen jako přednáška pro magisterské specializace.