Státní doktorské zkoušky

Ústav českých dějin oznamuje, že dne 28. května 2021 se konají hybridní formou státní doktorské zkoušky (Ph.D.) v místnosti č. P010.      

Komise: .
Prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.  – předseda

PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.
Doc. PhDr. Marie Koldinská, Ph.D.
Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. (externí člen komise)

Uchazeči:
9:00 hod. Mgr. Vlastimil ONDRÁK
10:00 hod. Mgr. Martina SCHUTOVÁ


Termíny na Ústavu českých dějin: květen 2021

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)
                                         pátek  28.5. 2021
Závaznou přihlášku je nutné podat na oddělení vědy + kopii přihlášky odevzdat na ÚČD.

Dílčí doktorandská (oborová) zkouška
                                         pátek   28. 5. 2021
Závaznou přihlášku je třeba odevzdat nejpozději do  14. 5. 2021 (formulář je k dispozici na webových stránkách ÚČD a je možné ho zaslat i e-mailem).


Vyhlášení Ceny francouzského velvyslanectví

V letošním roce se opět vyhlašují Ceny francouzského velvyslanectví v České republice. Chtěli bychom Vás tímto oslovit k nominacím na Cenu Jacquese Derridy. Cílem této soutěže je ocenit nejlepší výzkumnou práci Ph.D. studentů ve všech oborech společenských a humanitních věd. Nominováni mohou být studenti, kteří splňují následující požadavky:
• Jejich výzkum se pohybuje v oblasti společenských a humanitních věd.
• Jsou české nebo slovenské národnosti a jsou ke dni 1. 5. 2021 mladší 33 let.
• V současné době jsou zapsáni do doktorského SP na české vysokoškolské instituci nebo obhájili doktorskou disertační práci v roce 2020 nebo 2021.
• Jsou autory alespoň jednoho vědeckého článku publikovaného nebo přijatého k publikaci (musí být doložen dopisem redaktora) v recenzovaném mezinárodním periodiku.
• Jejich doktorské studium nekoliduje s prací pro Mgr. Karla Janečka.

Přihláška musí obsahovat:
• Akademický životopis včetně seznamu publikací (u publikací v recenzovaném periodiku uveďte akademický časopis indexovaný takovými databázemi, jako jsou Web of Science nebo Scopus včetně rankingu).
• Zdůvodnění nominace (maximálně na 5 stran) prezentující výzkumné aktivity nominovaného studenta a možnosti uplatnění jeho výzkumu v češtině a francouzštině.
• Sumarizaci výše uvedené prezentace v češtině, francouzštině nebo angličtině (maximálně půl stránky).
• Doporučení od školitele, prezentující jak nominovaného studenta, tak jeho výzkumné aktivity.

Výhra v soutěži je honorována a její součástí je i stipendium na měsíční stáž ve Francii.
Prosíme, abyste nám návrhy Vašich nominací zasílali ve wordu na emailovou adresu tereza.slukova@ff.cuni.cz, a to nejpozději do 11.4.2021.
Další informace zde

Kontakt pro případné dotazy:
Tereza Sluková
Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
E: tereza.slukova@ff.cuni.cz
T: + 420 221 619 305
W: www.ff.cuni.cz<http://www.ff.cuni.cz/>


Boj o srdce Evropy. České země a zpravodajské služby

Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ ve spolupráci s Městem Čáslav, Vojenským zpravodajstvím České republiky, Dusíkovým divadlem, Městským muzeem a knihovnou Čáslav a spolkem Třiatřicet Vás zve na mezinárodní konferenci a vzpomínkovou akci k 80. výročí operace Percentage, prvního paradesantního výsadku z Velké Británie na území Protektorátu Čechy a Morava.

Boj o srdce Evropy. České země a zpravodajské služby

Datum konference: čtvrtek 7. října 2021
Místo konání: Dusíkovo divadlo v Čáslavi, Nová scéna

Více v odkazu Call for Papers


Celostátní studentská vědecká konference Historie 2021

Letošní ročník studentské konference CSVK 2021 pro pregraduální účastníky se koná v Ústí nad Labem na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. V příloze je k nahlédnutí pozvánka a statuta soutěže. Ústav českých dějin vyhlašuje ústavní kolo, z nějž vzejdou dva oficiálně vyslaní účastníci soutěže do kola celostátního. V rámci ústavního kola uchazeč prezentuje svůj příspěvek s obrazovým materiálem či prezentací 15 minut, počítá se s následnou diskusí. Termín k přihlášení je 12. března 2021. Přihlašujte se na email tajemníka ústavu: jakub.izdny@ff.cuni.cz

Statuta

Pozvánka


UPŘESNĚNÍ k vypsaným termínům zkoušek (leden – únor 2021) na ÚČD

SDZK (Ph.D.) se koná v pátek 22. ledna 2021 v 9:00 hod., distančně
Komise:
Prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., předseda
Doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.
Uchazeč:
Mgr. Jan Jiráň

Oborová zkouška (dílčí doktorandská zkouška) se koná v pátek 22. ledna 2021 v 10:00 hod. v místnosti č. P201
Komise:
Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSC., předsedkyně
Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Uchazeč:
Mgr. Petr Prouza

SZZK (Státní magisterská zkouška) se koná v úterý 26. ledna 2021 ve 13:00 hod., v P10, distančně
Komise:
Doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D., předsedkyně
PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
Uchazečka:
Bc. Valerija Judina (pouze ústní zkouška)

BZZK (Státní bakalářské zkoušky) se konají v pátek 5. února 2021  - sledujte odkaz na webových stránkách ÚHSD.


Termíny na Ústavu českých dějin: leden 2021

Státní zkouška magisterská (SZZK)
Obhajoby a ústní SZZK úterý 26. ledna 2021
Jednou z podmínek úspěšného přihlášení ke zkoušce (přihláška do 8. 12. 2020) je, že práce musí být vložena do SIS nejpozději do 5. ledna 2021. O odevzdání práce informujte vedoucí/ho práce a sekretariát ÚČD prostřednictvím e-mailu.
POZOR: Fyzické výtisky diplomových prací se neodevzdávají!

Státní zkouška bakalářská (BZZK)
pátek 5. února 2021
Organizátorem státních bakalářských zkoušek v únoru 2021  je Ústav hospodářských a sociálních dějin FFUK (viz  informace na webu ÚHSD).
Dle sdělení ÚHSD je nutno bakalářskou práci odevzdat nejpozději do 8.1.2021
POZOR: Fyzické výtisky bakalářských prací se neodevzdávají!

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)
pátek 22. ledna 2021
Závaznou přihlášku je nutno podat na oddělení vědy + kopii přihlášky odevzdat na ÚČD.

Dílčí doktorandská zkouška
pátek  22. ledna 2021 od 10 hod. 
Přihlášku je možno podat na sekretariát do 8. ledna 2021 včetně.