Letní provoz sekretariátu ÚČD

Sekretariát ÚČD FF UK bude fungovat v červenci a srpnu 2016 v následujících termínech, a to od 10 do 14 hodin:

 

1., 7., 13., 14., 20., 21., 27. a 28. července

3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25. a 31. srpna

1. září

 

Obnovení řádného provozu sekretariátu od 8.9. 2016.

V případě nutnosti je možno psát na e-mailové adresy:

tatana.jelinkova@ff.cuni.cz nebo jan.zdichynec@ff.cuni.cz

 

Svázané diplomové magisterské práce je možno odevzdat na sekretariátu ÚČD v uvedených termínech a v úředních hodinách, nejpozději však 17. 8. do 14 hodin. Upozorňujeme, že před odevzdáním prací na sekretariátu ve svázané, vytištěné podobě je třeba již práci v úplnosti podle fakultních předpisů zadat do informačního systému, tj. nejpozději do 17. 8. do 14 hodin.

Elektronická závazná přihláška ke státní zkoušce se podává nejpozději do 14. 7. 2016.

Pro bakalářské zkoušky a odevzdávání bakalářských prací sledujte pokyny Ústavu světových dějin.

 

Přejeme pěkné prázdniny!


Termíny na Ústavu českých dějin září 2016

Státní zkouška magisterská (SZZK)

Obhajoby – středa 14. září 2016

SZZK-ústní – čtvrtek 15. září

Jednou z podmínek úspěšného přihlášení (přihláška do 14. července 2016) je, že práce musí být před odevzdáním vytištěných a svázaných exemplářů vložena do SIS, a to obojí nejpozději do středy 17. srpna do 14 hod.

 

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)

pátek 16. září 2016

Závazná přihláška přes oddělení vědy (do 30. června 2016) + přihláška na ÚČD, kde je termín do středy 10. srpna 2016.

 

Dílčí doktorandská zkouška

pátek 16. září 2016

Závaznou přihlášku je třeba podat do středy 17. srpna 2016.

 

Státní zkouška bakalářská (BZZK)

pondělí 12. září a úterý 13. září 2016

V září 2016 je organizátorem BZZK ÚStav světových dějin, kde je uchazeč povinen odevzdat bakalářskou práci.


Mezinárodní workshop spoluorganizovaný ÚČD FF UK

Koncept „národní indiference“ a jeho význam ve výzkumu historického vzniku národů a nacionalismu.

5. – 6. září 2016, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Hlavním tématem workshopu je jeden z klíčových problémů výzkumu historického vzniku národů a nacionalismu, totiž otázka zda, jak a kdy se „obyčejní lidé“ začali identifikovat s určitým národem.

Pokračování textu