Cena Edvarda Beneše

Město Sezimovo Ústí vypsalo 25. ročník soutěže o „Cenu Edvarda Beneše“. Tato soutěž je určena pro studenty vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru Historie 20. století nebo oboru Sociologie. Ceny jsou spojeny s finanční odměnou. Studenti mohou své práce přihlásit a předat do 10. července 2020. Další informace: Výzva a Zásady udělování


Termíny na Ústavu českých dějin: září 2020

Státní zkouška magisterská (SZZK)
Obhajoby a ústní SZZK   středa 9. 9. a čtvrtek 10. 9. 2020
Jednou z podmínek úspěšného přihlášení ke zkoušce (přihláška do 14. 7. 2020) je, že práce musí být vložená do SIS a odevzdána ve dvou exemplářích na sekretariátu ÚČD nejpozději do čtvrtka   13. 8. 2020  do 14:00 hod.

Státní zkouška bakalářská (BZZK)
                                         pondělí 7. 9. a úterý 8. 9. 2020
Organizátorem bakalářských zkoušek v září 2020 je Ústav světových dějin, kde uchazeč předkládá a odevzdává  bakalářskou práci a případně získá  i potřebné informace.
Dle sdělení ÚSD je nutné bakalářskou práci odevzdat nejpozději do 17. 8. 2020.

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)
                                         pátek  11.9. 2020
Závaznou přihlášku je nutné podat na oddělení vědy + kopii přihlášky odevzdat na ÚČD.

Dílčí doktorandská zkouška
                                         pátek   11. 9. 2020
Závaznou přihlášku je třeba podat nejpozději do  čtvrtka 27. 8. 2020.

 


Podpora vědeckého výzkumu studentů

Důležité sdělení studentům a studentkám magisterského a doktorského studia.
Vážené studentky a vážení studenti, obor historie získal dlouhodobý projekt Specifického vědeckého výzkumu. Je určen na podporu výzkumné činnosti studentů a studentek magisterského a doktorského studia. Pokud provádíte výzkum, jenž bude v letošním roce, nebo s jistotou nejpozději v příštím roce zakončen hmatatelným výstupem (článek, kniha, vystoupení na zahraniční konferenci), je možné tento výzkum podpořit (cestovné, překlad, vydání knihy apod.) z prostředků SVV. Zájemci se mohou hlásit do 24. 6. 2020 u prof. Ivana Šedivého. Základní informace zde


Stipendia Ceepus “Shared History of Central Europe”

Tento rok je možné požádat o stipendium v rámci sítě Ceepus “Shared History of Central Europe”. V zimním semestru je možné nastoupit na mobilitu až od listopadu 2020. Zájemci o mobility musí nahlásit dr. M. Michelovi do 14. 5. 2020 tyto údaje:
1. jméno studenta/vyučujícího
2. požadovanou destinaci mobility sítě Ceepus (Sarajevo, Ostrava, Zadar, Eger, Podgorica, Skopje, Katowice, Cluj-Napoca, Novi Sad, Koper, Banská Bystrica)
3. období mobility (zimní nebo letní semestr akademického roku 2020/2021)
4. emailový kontakt
Upřednostňované budou především kratší 1-měsíční mobility, které souvisí s řešením bakalářských, magisterských a doktorandských prací (konzultace, výzkum v knihovnách/archivech apod.). Pro pedagogy platí povinnost realizovat v rámci stipendia mobilitu v délce 5 dní (včetně cesty). Aktuální výši stipendií si ověříte na www.ceepus.info pod jednotlivými národními vlajkami.
Žádosti doručte prosím na adresu miroslav.michela@ff.cuni.cz (do předmětu vložit: Mobility – Ceepus).


Důležité upozornění!

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
vedení ÚČD FF UK sděluje vzhledem k epidemiologické situaci a v souvislosti s rozhodnutím rektora UK a děkana FF UK, že:
1/ až do odvolání jsou zrušeny osobní konzultace vyučujících se studenty na pracovišti.
Kontaktujte prosím vyučující mailem a ve skutečně naléhavých případech je samozřejmě možné domluvit osobní schůzku.
2/ Úřední hodiny sekretariátu ÚČD budou omezeny na čtvrtky od 10 hodin do 13 hodin
Opět v naléhavých případech kontaktuje vedení ústavu ÚČD nebo paní Jelínkovou (mobil 723 710 268 nebo mail: tatana.jelinkova@ff.cuni.cz).

S přáním pevného zdraví
Ivan Šedivý, ředitel ÚČD


Výběrové řízení ERASMUS+

Historické ústavy FFUK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA
STIPENDIJNÍ POBYTY v rámci programu ERASMUS+ pro akademický rok 2020/21.
Výběrové řízení proběhne v úterý 10. března 2020 ve 14:00 v místnosti 209.
Tištěné přihlášky je možné odevzdat do pátku 6. března 2020 na sekretariátu
ÚSD či ÚČD. Podrobné imformace zde.


Celostátní studentská vědecká konference Historie 2020

Celostátní studentská vědecká konference – Historie 2020 se uskuteční ve dnech 22. – 23. října 2020 v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Hybernská 3, 116 42 Praha 1 (Šporkův palác). Na konferenci jsou prezentovány dosud nepublikované původní studentské vědecké práce, kterými mohou být práce semestrální či ročníkové, ale též části obhájených bakalářských prací nebo rozpracovaných diplomových prací. Soutěž je určena studentům bakalářského a magisterského studia, účast doktorandů není možná. Zájem o účast na interním kole konaném na Ústavu českých dějin je třeba oznámit svému školiteli a následně garantovi CSVK (Jakub Izdný) do 15. ledna 2020. Z tohoto předkola budou vybráni dva uchazeči jako reprezentanti ÚČD do celostátního kola. V přihlášce zájemci uvedou název práce, svého školitele a stručnou anotaci (max. 300 znaků). Interní kolo proběhne 29. ledna 2020 v 10 hodin v místnosti 201. Statuta CSVK a Pozvánka na interní kolo CSVK

Těšíme se na Vaši účast!