Hodnocení výuky do 9. ledna 2015

Na výzvu vedoucí studijního oddělení K. Volné chceme upozornit studenty, že kurzy zimního semestru lze hodnotit až do konce výuky, do 9. ledna 2015. Viz http://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/studentske-hodnoceni-vyuky/.


Termíny Ústavu českých dějin FF UK v únoru 2015

TERMÍNY   na ÚSTAVU ČESKÝCH DĚJIN

(únor 2015)

Státní závěrečná zkouška (SZZk) – magisterské:

OBHAJOBY           pondělí 2. února 2015                                                      

SZZK-ústní            středa   4. února 2015

Jednou z podmínek přihlášení je, že práce m u s í být před odevzdáním vytištěného a svázaného exempláře vložena do SIS, a to do 19. prosince, do 12.00.

 Státní doktorská zkouška (Ph.D.)      

pátek 6. února 2015

závazná přihláška přes oddělení vědy (termín byl do 10. prosince 2015)                  

Dílčí doktorandská zkouška  

pátek     6. února 2015            

závaznou přihlášku je třeba podat do pátku 23. ledna 2015

Bakalářské zkoušky v únoru 2015

zajištuje Ústav hospodářských a sociálních dějin, termín konání 9. února

Případné dotazy zodpoví ÚHSD.

  V Praze, 15. prosince 2014

Taťána Jelínková, ÚČD


HODNOCENÍ KURZŮ V ZS 2014/2015

Hodnocení probíhá od 1. 12. 2014 do 9. 1. 2015. Dřívější termín – oproti předchozím hodnocením – zvolilo vedení fakulty: chce otestovat průběh hodnocení tak, aby se nijak nepřekrýval se zkouškovým obdobím.

Více informací nájdete zde: http://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/studentske-hodnoceni-vyuky/

HARMONOGRAM HODNOCENÍ KURZŮ ZS 2014/15

příprava 25.11.-31.11.

hodnocení kurzů studenty 1.12.-9.1.

kontrola výsledků 10.1.-25.1.

zveřejnění začátek LS

Vstup k hodnocení


Oznámení k odevzdávání diplomových prací

OZNÁMENÍ PRO STUDENTY

Odevzdávání závěrečných prací na Ústavu českých dějin FF UK v prosinci 2014 (tj. k únorovým termínům obhajob a SZZK).Na sekretariátu Ústavu českých dějin FF UK se svázané diplomové práce odevzdávají do 19. 12. 2014 (do 12ti hodin), vždy v úředních hodinách. Před odevzdáním prací ve svázané, vytištěné podobě je třeba již práci v úplnosti podle fakultních předpisů zadat do informačního systému, nejpozději tedy do 19. 12. 2014, do 12.00 hod.

Elektronická přihláška k závěrečným zkouškám se podává nejpozději do 12. 12. 2014.

Pro bakalářské zkoušky a odevzdávání bakalářských prací sledujte pokyny Ústavu hospodářských a sociálních dějin.