OZNÁMENÍ pro studenty-prof. Nejedlý, Dr.

Seminář středověkých dějin prof. Nejedlého navštíví v úterý 27. 3. oddělení Národního archivu na třídě Milady Horákové 5/133 (poblíž stanice metra Hradčanská). Exkurze se soustředí na sbírku středověkých pečetidel a na Desky zemské – důležitý pramen starších českých dějin, vybavený navíc původními a výtvarně pozoruhodnými  knižními vazbami. Sraz je  v 9:15 před vchodem do  archivu, na další výuku FF se studenti vrátí včas.

 

 


TERMÍNY na ÚSTAVU ČESKÝCH DĚJIN

květen – červen 2018

Státní zkouška magisterská (SZZK)
Obhajoby                      středa 30. května 2018
SZZK-ústní                     čtvrtek 31. května 2018
Sledujte web a nástěnku ÚČD, kde budou upřesněny tyto informace: odevzdání diplomové práce, rozpis komisí, podrobné časy a místnosti.

Státní doktorská zkouška (Ph.D)
                                       pátek 1. června 2018
Závaznou přihlášku je nutné podat na oddělení vědy + kopii přihlášky odevzdat na ÚČD, kde je termín k odevzdání nejpozději do konce března 2018.

Dílčí doktorandská zkouška
                                       pátek 1. června 2018
Závaznou přihlášku je třeba podat do pondělí 14.5.2018

Státní zkouška bakalářská (BZZK)
Obhajoby, SZZK-ústní středa 20. června 2018
Sledujte web a nástěnku ÚČD, kde budou upřesněny tyto informace: odevzdání bakalářské práce, rozpis komisí, podrobné časy a místnosti.


Stipendium – University of Alberta, Canada

Wirth Institute for Austrian and Central European Studies – University of Alberta (Edmonton, Canada) vypsal stipendium pro české doktorandy na rok 2018/2019. Přihlásit se můžete do 16. dubna 2018. Bližší podrobnosti zde


Erasmus+ 2018/2019

Historické ústavy (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají výběrové řízení na
stipendijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2018/2019.
Deadline pro odevzdání přihlášek je úterý 27. března 2018. Výběrové řízení
proběhne ve středu 28. března 2018 v 11:00 v místnosti 302b. Seznam smluv a
další informace k podávání přihlášek zde


Stipendia Anglo-Czech Educational Fund

Bylo vyhlášeno výběrové řízení pro studenty a akademické pracovníky na získání prestižních stipendií  Anglo-Czech Educational Fund 2018/19. Stipendia jsou určena na několikaměsíční až roční studijní a vědecké pobyty doktorandů a mladých vědeckých pracovníků (ve věku do 35 let) ve Velké Británii. Uzávěrka je 20. března 2018. Bližší podrobnosti zde


Státní rigorózní zkouška (PhDr.) na ÚČD

Ústav českých dějin oznamuje, že dne 20. dubna 2018 se bude konat v místnosti č. 201 státní rigorózní zkouška (PhDr).
Uchazeč:
Mgr. Vít Koula    10:00 hod. obhajoba    10:45 hod. ústní rigorózní zkouška
Komise:
Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. – předsedkyně
Prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.
PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.
Uchazeč se  m u s í  dostavit ke zkoušce 15 min. před stanovenou hodinou.


Upozornění pro studenty – prof. M. Nejedlý, Dr.

Seminář středověkých dějin prof. M. Nejedlého navštíví v úterý 6. 3.  nepřístupné vykopávky rotundy sv. Václava z 10. – 11. století s mimořádnou kachlovou podlahou s motivem lvů a gryfů  z doby vlády Vratislava I., dnes v podzemí Malostranského nám.  Našimi průvodci budou dr. Jaroslav Podliska, vedoucí odboru archeologie Národního památkového ústavu a archeoložka dr. Jarmila Čiháková, jež rotundu roku 2004 objevila, prozkoumala a badatelsky zhodnotila. Základní literatura: I. Boháčová – J. Podliska, Průvodce pražskou archeologií, Praha 2017, s. 90-91 (studenti obdrží ode mne xerox této dvoustrany  na příštím semináři).

Sraz je 6. 3.  v 9:15 před hlavním vchodem do Matematicko-fyzikální fakulty UK na Malostranském náměstí.


Upozornění pro studenty

Přednáškový cyklus České raně novověké dějiny (od počátku 16. do konce 18. století)” bude zahájen ve druhém týdnu letního semestru, tj. první přednáška tohoto cyklu se bude konat ve středu 28. února od 10.50 v č. 200.