UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY

V pondělí 3.11.2014  odpadají konzultace prof. Rychlíka v MÚA.V úterý 4.11.2014 odpadá přednáška prof. Rychlíka “Dějiny Podkarpatské Rusi” (9:10h – 10:40h v č. 301) a seminář “Československo a svět 1945-1992″ (12:30h – 14:05h).Přednáška “Dějiny Slovenska III.” (10:50 – 12:20 v č. 209) se uskuteční. Místo prof. Rychlíka vystoupí mgr. Michal Macháček s tématikou “Gustav Husák”.


Rigorózní řízení 28/11.2014 od 9:00 hod.

Státní rigorózní zkouška   –  PhDr.

Ústav českých dějin Vám oznamuje, že dne 28. listopadu 2014 od 9 hod. se v místnosti č. 208 budou konat státní rigorózní zkoušky (PhDr.) Uchazeči:

Mgr. Josef Nožička                 –                               9:00 hod. státní ústní rigorózní zkouška

Mgr. Marek Brčák       10:00 hod. obhajoba          10:45 hod. státní ústní rigorózní zkouška

Mgr. Michal Benda               –                               11:45 hod. státní ústní rigorózní zkouška

Komise:

Doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D. – předsedkyně

Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.

PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

 

Poznámka:

Uchazeč se m u s í dostavit ke zkoušce 15 min. před stanovenou hodinou !!!

Studenti, kteří se hlásí k rigorózní zkoušce (PhDr.) na Ústavu českých dějin, jsou povinni podat dvě přihlášky. Jednak na Oddělení přijímacího řízení (k rukám paní Budkové), jednak na konkrétní termín na sekretariátu Ústavu českých dějin, u paní T. Jelínkové. Děkujeme za pochopení.

http://www.ff.cuni.cz/studium/dalsi-vzdelavani/rigorozni-rizeni-2/


Upozornění

Studenti si mohou zapsat jako výběrovou přednášku kurs Dějiny vědeckého myšlení
(čt 10:50-12:30 v místnosti 301, přednáší doc. Daniela Tinková), který dosud figuroval jen jako přednáška pro magisterské specializace.