Dílčí doktorandské zkoušky

Ústav českých dějin oznamuje, že dne 7. února 2020 (pátek) se konají dílčí doktorandské zkoušky.       

1. komise  místnost č. 208, od 9:00 hodin
Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., předseda
Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Uchazeči:
9:00 hod.: Mgr. Jan Jiráň – oborová zkouška

10:00 hod.: Mgr. Vlastimil Ondrák – oborová zkouška
11:00 hod.: Mgr. Michal Cáp – oborová zkouška
12:00 hod.: Mgr. Tomáš Richter – oborová zkouška

Upozornění
Uchazeč se musí dostavit ke zkoušce 20 minut přes stanovenou hodinou !

2. komise  místnost č. 211, od 9:00 hodin
Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., předsedkyně
Prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.
Mgr. Jakub Izdný, Ph.D.

Uchazeči:
9:00 hod.: Mgr. Tereza Dufková – oborová zkouška
10:00 hod.: Mgr. Arthur Hugo Pérodeau – oborová zkouška
11:00 hod.: Mgr. Martin Severýn – oborová zkouška

Upozornění
Uchazeč se musí dostavit ke zkoušce 20 minut přes stanovenou hodinou !


Mauthausen – Ďábel v líbezné krajině

Ústav českých dějin zve na besedu s Václavem Vlkem st., autorem knihy Mauthausen – Ďábel v líbezné krajině, a dalšími historiky, která se uskuteční u příležitosti Dne památky obětí holocaustu 27. ledna 2020 od 17. hod. v Ústřední knihovně Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, od 17. hodin. Pozvánka


Státní zkouška magisterská (SZZK)

OBHAJOBY a ÚSTNÍ ZKOUŠKY: úterý 28. ledna 2020

Komise – místnost č. 201
Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., předseda
Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.

UCHAZEČI:                            OBHAJOBA     ÚSTNÍ  ZKOUŠKA            
Bc. Václav BĚLKA                        9:00               11:00    
Bc. Barbora KLIČKOVÁ               9:45               12:00

Upozornění
Uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem  !!!


Celostátní studentská vědecká konference Historie 2020

Celostátní studentská vědecká konference – Historie 2020 se uskuteční ve dnech 23. – 24. dubna 2020 v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Hybernská 3, 116 42 Praha 1 (Šporkův palác). Na konferenci jsou prezentovány dosud nepublikované původní studentské vědecké práce, kterými mohou být práce semestrální či ročníkové, ale též části obhájených bakalářských prací nebo rozpracovaných diplomových prací. Soutěž je určena studentům bakalářského a magisterského studia, účast doktorandů není možná. Zájem o účast na interním kole konaném na Ústavu českých dějin je třeba oznámit svému školiteli a následně garantovi CSVK (Jakub Izdný) do 15. ledna 2020. Z tohoto předkola budou vybráni dva uchazeči jako reprezentanti ÚČD do celostátního kola. V přihlášce zájemci uvedou název práce, svého školitele a stručnou anotaci (max. 300 znaků). Interní kolo proběhne 29. ledna 2020 v 10 hodin v místnosti 201. Statuta CSVK a Pozvánka na interní kolo CSVK

Těšíme se na Vaši účast!


Aktuální termíny na Ústavu českých dějin

Termíny: leden – únor 2019

Státní zkouška magisterská (SZZK)
Obhajoby a SZZK-ústní   úterý    28. ledna. 2020
Jednou z podmínek úspěšného přihlášení je (přihláška do 6. 12. 2020), že práce musí být vložena do SIS a odevzdána ve 2 exemplářích na sekretariátu ÚČD nejpozději
                                       úterý 7. ledna 2020 do 14:00 hod.

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)
                                       pátek 7. února 2020
Závaznou přihlášku je nutné podat na oddělení vědy + kopii přihlášky odevzdat na ÚČD.

Dílčí doktorandská zkouška
                                       pátek 7. února 2020
Závaznou přihlášku je třeba podat nejpozději do  středy 15. ledna 2020.

Státní zkouška bakalářská (BZZK)
                                       pondělí 27. ledna 2020
                                       úterý     28. ledna 2020
Organizátorem lednových bakalářských zkoušek je Ústav hospodářských a sociálních dějin, kde uchazeč předkládá a odevzdává  bakalářskou práci a případně získá  i potřebné informace.
Dle sdělení ÚHSD je nutné bakalářskou práci odevzdat nejpozději v
                                       pátek 3. ledna 2020.

V Praze 16. 12. 2019

T. Jelínková


Seminář „Nově objevený zlomek korespondence vyslanců Václava IV“

Ústav českých dějin FF UK zve všechny zájemce na mimořádný seminář v rámci předmětu „Král a ti druzí“, který povede náš host z Masarykovy univerzity v Brně Mgr. Ondřej Schmidt na téma „Nově objevený zlomek korespondence milánských vyslanců ze dvora Václava IV. a možnosti jeho využití“. Seminář se koná 11. prosince 2018 v hlavní budově FF v učebně č. 201. Všichni zájemci a hosté jsou srdečně zváni. Pozvánka