Cena Edvarda Beneše

Cenu Edvarda Beneše 1. stupně v oboru historie, kterou vypisuje každoročně město Sezimovo Ústí a odborně garantuje Společnost Edvarda Beneše, získal letos absolvent magisterského navazujícího studia oboru České dějiny v evropském kontextu mgr. Ladislav Futtera.

 

Pokračování textu


Pocta pro prof. Roberta Kvačka

Dne 21. října 2016 byl prof. PhDr. Robertu Kvačkovi, CSc. udělen při slavnostním zasedání Vědecké rady Univerzity Pardubice titul “doctor honoris causa”.

 


Vnitřní granty FF UK 2017

Vážené studentky, vážení studenti,

dovolte, abychom vám oznámili vyhlášení soutěže o Vnitřní granty FF UK na rok 2017.

Soutěž je otevřena pro magisterské a doktorandské studenty FF UK od 1. 10. do 31. 10. 2016. Podporovány budou jak výzkumné projekty jednotlivých studentů, tak týmové projekty, jednoleté i dvouleté.

Pokračování textu


Sdělení ředitele Ústavu českých dějin FF UK

Vážené studentky a studenti, vážené kolegyně a kolegové,

 

v souladu s Koncepcí rozvoje ústavu na léta 2016–2020 dochází k 30. 9. 2016 k zániku stávajících seminářů ÚČD a od 1. 10. 2016 ke vzniku nových oddělení ÚČD.

Od 1. 10. 2016 má Ústav českých dějin následující oddělení:

Oddělení starších dějin (jmenován vedoucí prof. Josef Žemlička, DrSc.)

Oddělení moderních a soudobých dějin (jmenován vedoucí prof. Jan Rychlík, DrSc.)

Oddělení didaktiky, teorie a metodologie historické vědy (jmenován vedoucí PhDr. Kamil Činátl, Ph.D.)

Oba vedoucí prvních dvou oddělení jmenují své zástupce/zástupkyně.

 

Po rezignaci dr. Jana Zdichynce, Ph.D. je funkcí tajemníka ústavu dočasně pověřena paní Tatiana Jelínková. Funkce bude obsazena nejpozději do 1. února 2017.

  

S přátelským pozdravem

Ivan Šedivý

Ředitel Ústavu českých dějin


Pozvánka na konferenci

Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na VI. Bienále České společnosti pro výzkum 18. století, pořádané

u příležitosti 300. výročí narození „císařovny-královny“ Marie Terezie (* 13. května 1717 – † 29. listopadu 1780). MT – CFP