Státní doktorská zkouška Ph.D.

Ústav českých dějin oznamuje, že dne 13. září 2019 od 10:30 se konají v místnosti č. 201 státní doktorské zkoušky (Ph.D.).       

Komise
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., předseda

Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
PhDr. Jan Randák, Ph.D.

Uchazeči
10:30: PhDr. Jan BÁRTA
11:30: Mgr. Václav RAMEŠ
   

Upozornění
Uchazeč se musí dostavit ke zkoušce 15 min. před stanovenou hodinou !!!


Termíny na ÚČD – září 2019

Státní zkouška magisterská (SZZK)
Obhajoby    středa 11. září 2019
ústní SZZK   čtvrtek  12. září. 2019
Jednou z podmínek úspěšného přihlášení je (přihláška do 11. 7. 2019), že práce musí být vložena do SIS a odevzdána ve 2 exemplářích na sekretariát ÚČD nejpozději
                                       čtvrtek 15. srpna 2019 do 13:00 hod.

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)
                                       pátek 13. září 2019
Závaznou přihlášku je nutné podat na oddělení vědy + kopii přihlášky odevzdat na ÚČD.

Dílčí doktorandská zkouška
                                       pátek 13. září 2019
Závaznou přihlášku je třeba podat nejpozději do  pátku 30. 8. 2019.

Státní zkouška bakalářská (BZZK)
                                       pondělí 9. září 2019
                                       úterý     10. září 2019
Organizátorem zářijových bakalářských zkoušek je Ústav světových dějin, kde uchazeč předkládá a odevzdává  bakalářskou práci a případně získá  i potřebné informace.
Dle sdělení ÚSD je nutné bakalářskou práci odevzdat nejpozději do 12. srpna 2019 (pondělí).


SZZK – bakalářské

OBHAJOBY: pondělí 17. června 2019

ÚSTNÍ ZKOUŠKY: úterý 18. června 2019

1. komise – místnost č. 208
Prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc., předseda
Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.

UCHAZEČI:                            OBHAJOBA     ÚSTNÍ  ZKOUŠKA            
Johana HARTMANNOVÁ        9:00               9:00    
Kristýna KUMPFOVÁ               9:45              10:00
AnastasiaSCHASTLIVTSEVA   10:30            11:00
Boleslav ŠMEJKAL                   11:15            12:00
Monika MAIXNEROVÁ                —-             13:00

Upozornění
Uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem  !!!

2. komise – místnost č. 211
Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D., předseda
Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
PhDr. Radka Šustrová, Ph.D.

UCHAZEČI:                            OBHAJOBA      ÚSTNÍ ZKOUŠKA              
Jiří KAMLER                           9:00                   9:00

Zuzana VAŘÁKOVÁ               9:45                  10:00
Tomáš EKRT                          10:30                11:00
David TROJAN                       11:15                12:00
Jakub SMELÍK                        12:00                13:00    

Upozornění
Uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem  !!!

3. komise – místnost č. 205
Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., předseda
Doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
PhDr. Tomáš Gecko, Ph.D.

UCHAZEČI:                            OBHAJOBA      ÚSTNÍ ZKOUŠKA              
Barbora KRULICHOVÁ           9:00                  9:00

Adriana RUBEŠOVÁ               9:45                  10:00
Miroslav VAŠÍK                       10:30                11:00
Hana MARTÍNKOVÁ              11:15                12:00
David VRCHOTICKÝ               12:00                13:00  (student nesplnil podmínky k BZZK)     

Upozornění
Uchazeč se dostaví 20 min. před stanoveným časem  !!!


Dílčí doktorandské zkoušky

Ústav českých dějin oznamuje, že dne 7. června 2019 od 10:00 se konají dílčí doktorandské zkoušky.       

1. komise  místnost č. 208
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., předseda
Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.

Uchazeči:
10:00 hod.: Mgr. Ivan Malý – oborová zkouška

11:00 hod.: Mgr. Václav Rameš – oborová zkouška     

Upozornění
Uchazeč se musí dostavit ke zkoušce nejméně 45 minut přes stanovenou hodinou !

2. komise  místnost č. 205
Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., předsedkyně
Prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

Uchazeči:
10:00 hod.: Mgr. Filip Binder – oborová zkouška
11:00 hod.: Mgr. Veronika Večeřová – oborová zkouška
12:00 hod.: Mgr. David Kozler – oborová zkouška

Upozornění
Uchazeč se musí dostavit ke zkoušce nejméně 45 minut přes stanovenou hodinou !


Státní doktorské zkoušky Ph.D.

Ústav českých dějin oznamuje, že dne 7. června 2019 od 9:00 se konají státní doktorské zkoušky (Ph.D.).       

1. komise - místnost č. 205
Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., předsedkyně
Prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.

Uchazeč: Mgr. Jakub Jauernig     

Upozornění
Uchazeč se musí dostavit ke zkoušce 15 min. před stanovenou hodinou !!!

2. komise - místnost č. 208
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., předseda
Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.

Uchazeč: Mgr. Marta Kellerová Kordíková

Upozornění
Uchazeč se musí dostavit ke zkoušce 15 min. před stanovenou hodinou !!!


Ceny Miroslava Ivanova za literaturu faktu

V rámci veletrhu Svět knihy byly předány Ceny Miroslava Ivanova za literaturu faktu. Mezi oceněnými byla v kategorii autorů do 39 let kniha Ať mohou přijeti (Academia, 2017) Jany Kasíkové, doktorandky ÚČD FFUK. Cenu obdržela rovněž kolektivní monografie Sláva republice! (Academia, MÚA, 2018), vzniklá z grantového projektu ÚČD FFUK a Masarykova ústavu, na níž se autorsky podíleli z ÚČD Pavel Horák, Miroslav Michela a Jana Čechurová, a dále monografie S Bohem za císaře a vlasť! (Academia, 2018), jejímž spoluautorem je Milan Hlavačka.


Druhý život Mnichova

Společnost Edvarda Beneše a Ústav českých dějin FFUK zvou na přednášku “Druhý život Mnichova”, kterou přednese PhDr. Josef Nožička ve středu 15. května 2019 od 17:30 na Filozofické fakultě UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, č. 200. Další informace.


Cena Josefa Pekaře

Cenu Josefa Pekaře 2018 vyhlašují pro mladé historičky a historiky, kteří v době uzávěrky přihlášek nepřesáhli věk 35 let, výbor Sdružení historiků České republiky a výbor Pekařovy společnosti Českého ráje. Touto formou chtějí oceňovat nejlepší monografii z českých dějin v chronologickém záběru od středověku do současnosti. Uzávěrka 18. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře je 31. května 2019. Statut soutěže o Cenu J. Pekaře. Další informace.