Končící jubilejní oslavy Karla IV. z pohledu ÚČD

Právě uplynulý rok 2016 přinesl jedno z očekávaných výročí, které se stalo předmětem zájmu nejen odborníků, ale také široké veřejnosti. Minulý rok byl totiž 700. výročím narození českého krále a římského císaře Karla IV. Během celého roku jsme byli svědky různých akcí, které měly za cíl připomenout (nejen český) význam vlády tohoto panovníka. Na některých z těchto akcí se podíleli i pracovníci Ústavu českých dějin, ať už to byly konference, nová publikace či spolupráce na mezinárodní úrovni, kde osobnost Karla IV. rovněž rezonuje.

Pokračování textu


Nové knižní publikace pracovníků ÚČD

Dovolujeme si Vás upozornit na nové publikace, jejichž autoři působí na Ústavu českých dějin.

V rámci Oddělení starších českých dějin jde o výbor studií prof. Josefa Žemličky k jeho významnému jubileu (Návraty do krajiny českého středověku, Nakladatelství Lidové noviny), novou monografii prof. Martina Nejedlého (Pohleďte do zrcadla! Čtyři příběhy o autorech a čtenářích pozdního středověku, Nakladatelství Scriptorium) a práci doktoranda Jana Boukala (Jakoubek z Vřesovic. Cesta chudého moravského rytíře k vládě nad severozápadními Čechami, Nakladatelství Veduta).

Z produkce autorů působících v Oddělení moderních a soudobých dějin potom uveďme zpracování prof. Jana Rychlíka (Dějiny Bulharska, Nakladatelství Lidové noviny).

 

Pokračování textu


Termíny zkoušek na Ústavu českých dějin, leden-únor 2017

 

Státní zkouška magisterská (SZZK)

SZZK-ústní                  čtvrtek 2. února 2017

Jednou z podmínek úspěšného přihlášení je (elektronická přihláška do 9. prosince 2016), že práce musí být před odevzdáním vytištěných a svázaných exemplářů vložena do SIS, a to obojí nejpozději v úterý 10. ledna 2017 do 14 hod.

 

Státní doktorská zkouška (Ph.D.)

                                   pondělí 30. ledna 2017

Závazná přihláška přes Oddělení vědy (do 30. listopadu 2016) + přihláška na ÚČD, kde je termín do pondělí 19. prosince 2016.

 

Dílčí doktorandská zkouška

                                   pondělí 30. ledna 2017

Závaznou přihlášku je třeba podat do pátku 20. ledna 2017.

 

Státní zkouška bakalářská (BZZK)

                                  pondělí 6. února 2017

Organizátorem BZZK je Ústav hospodářských a sociálních dějin, kde je uchazeč povinen odevzdat bakalářskou práci.


Smlouva s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR

Filozofická fakulta UK, resp. Ústav českých dějin FF UK uzavřely smlouvy o pedagogické a badatelské spolupráci. Součásti smlouvy je též projekt společného (za spoluúčasti dalších ústavů FF UK) doktorského studia v anglickém jazyce.

                                                                                 Ivan Šedivý


100 %!

V grantové soutěži GA ČR uspěly 3 projekty Ústavu českých dějin. Jejich řešitelkám a řešiteli doc. Marii Šedivé Koldinské, doc. Daniele Tinkové a dr. Miroslavu Michelovi srdečně blahopřejeme.

                                                                 Ivan Šedivý


Spolupráce s Historickým ústavem AV ČR

Filozofická fakulta a HÚ AV ČR, v.v.i. uzavřely smlouvu o spolupráci mezi Ústavem českých dějin a Historickým ústavem.Smlouva navazuje na předchozí smlouvu o pedagogické spolupráci, rozšiřuje ji však o spolupráci v oblasti vědy a vzájemné informovanosti. Věříme, že spolupráce a kooperace UK a Akademie věd je správným  směrem rozvoje fakultní pedagogiky a vědy.       Ivan Šedivý

 


Cena Edvarda Beneše

Cenu Edvarda Beneše 1. stupně v oboru historie, kterou vypisuje každoročně město Sezimovo Ústí a odborně garantuje Společnost Edvarda Beneše, získal letos absolvent magisterského navazujícího studia oboru České dějiny v evropském kontextu Mgr. Ladislav Futtera.

 

Pokračování textu


Pocta pro prof. Roberta Kvačka

Dne 21. října 2016 byl prof. PhDr. Robertu Kvačkovi, CSc. udělen při slavnostním zasedání Vědecké rady Univerzity Pardubice titul “doctor honoris causa”.